Wie door bijvoorbeeld ziekte, een beperking of ouderdom ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te blijven functioneren, kan aanspraak maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Denk aan het schoonmaken van uw huis, aanpassingen aan uw woning, vervoer of hulpmiddelen zoals een scootmobiel of rolstoel.


Telefonisch
Ook tijdens de coronamaatregelen behandelt Participe aanvragen en worden de voorzieningen geleverd. Dit gebeurt allemaal binnen de richtlijnen van het RIVM. Indicatieadviseurs komen bijvoorbeeld niet bij u thuis, maar nemen telefonisch contact met u op om de aanvraag en mogelijkheden met u te bespreken.

Heeft u een Wmo-aanvraag?
Neem dan telefonisch contact op met het Serviceplein van de gemeente, tel. 14 0172 of door een mail te sturen naar gemeente@alphenaandenrijn.nl
Meer informatie vindt u op de website van de gemeente en de website van Participe Alphen.

 

Wmo-voorzieningen

 
Rolstoelvoorzieningen

Wanneer u langer dan zes maanden of zelfs blijvend van een rolstoel afhankelijk bent, kunt u een melding doen bij Tom in de buurt. Vervolgens beoordeelt Participe of u hiervoor in aanmerking komt.
 

Lees meer
 
Woonvoorzieningen

Als u door lichamelijke beperkingen belemmerd wordt in het zelfstandig functioneren in uw woning, dan kan een woonvoorziening of woningaanpassing een oplossing zijn. Bijvoorbeeld een aanpassing van de in uw huis aanwezige drempels, een zitvoorziening in de douche of een traplift etc. U kunt een melding doen bij Tom in de buurt: www.tomindebuurt.nl of tel 088-900 4567.

Lees meer
 
Gehandicaptenparkeerkaart

Wie een aantoonbare loopbeperking heeft, kan in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Daarmee kunt u gebruik maken van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

 

Lees meer
 
Huishoudelijke ondersteuning

Bent u door ziekte, vanwege een handicap of een andere beperking niet meer in staat om het huishouden of uw gezin zelfstandig draaiend te houden? Denk hierbij aan huishoudelijke werkzaamheden zoals stofzuigen, het onderhouden van sanitair of stoffen. Dan kunt u huishoudelijke ondersteuning aanvragen bij Tom in de buurt.

Lees meer
 
Lokaal en regionaal vervoer

Als u als gevolg van beperkingen niet meer met het openbaar vervoer kunt reizen, kunt dit melden bij het Serviceplein. Denk hierbij aan een CVV-pas (een pas om gebruik te maken van de Regiotaxi), een scootmobiel of een aangepaste fiets.

Lees meer
 
Begeleiding en dagbesteding

Ons streven is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft leven en wonen. Soms is daarvoor een extra steuntje in de rug nodig. Neem contact op met Tom in de buurt om de mogelijkheden te verkennen.

Lees meer

Cliëntondersteuning

Als u een gesprek heeft bij Participe dan kunt u iemand meenemen. Dit kan een familielid, vriend of kennis zijn, maar u kunt ook gebruik maken van een cliëntondersteuner.

Wat doet een cliëntondersteuner?
Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het voorbereiden van een gesprek, ondersteunen tijdens het gesprek en u kunt het gesprek met hem of haar nabespreken. 

Gratis
Cliëntondersteuning is altijd gratis. Bel hiervoor naar het MEE Servicepunt via telefoonnummer 088 - 775 2000 of e-mail naar info@meezhn.nl.  

 

 

Proces na melding Wmo-aanvaag

In de folder  Wmo hulpvraag leest u hoe het proces verloopt na melding  van een Wmo hulpvaag.