Sociaal medische indicaties

Als u (en uw eventuele partner) werken wordt de kinderopvang voor een gedeelte betaald door de Belastingdienst (de Kinderopvangtoeslag) en de werkgever (de verplichte werkgeversbijdrage).  U kunt voor meer informatie kijken bij Toeslagen op de website van de Belastingdienst. De Kinderopvangtoeslag vraagt u zelf bij de belastingdienst aan. U kunt ook telefonisch een aanvraagformulier aanvragen via 0800-0543.

Wanneer u niet voor een kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst in aanmerking komt, kunt u in bepaalde gevallen via de gemeente Alphen aan den Rijn een toeslag krijgen voor SMI.  De regeling SMI is ingesteld met als doel het ontlasten van ouders met een handicap of chronische ziekte, of een andere sociaal medische oorzaak en voor het ondersteunen van kinderen die als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen en voor wie kinderopvang een (tijdelijke) oplossing is.

Voor meer informatie over kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie kunt u contact opnemen met het Serviceplein via telefoonnummer 140172.