Buurtbemiddeling

Al jaren adviseert Participe op het gebied van burenoverlast. Zo mogelijk bemiddelen onze vrijwilligers van Buurtbemiddeling. Inzet is daarbij dat buren samen komen tot goede afspraken. Deze ondersteuning is mogelijk gemaakt door woningcorporaties Woonforte en Habeko Wonen en de gemeente Alphen aan den Rijn.

Versterken

"Ons uitgangspunt is dat wij bewoners versterken zodat zij hun problemen zelfstandig kunnen oppakken. Iedereen kan ons hiervoor benaderen. In de gemeente Alphen aan de Rijn is buurtbemiddeling mogelijk gemaakt door de gemeente Alphen aan den Rijn en de woningcorporaties. In de uitvoering is ook de politie hier nauw bij betrokken.  Ik coördineer  dit werk, verricht de intakes en werf, begeleid en train de dertien vrijwilligers die dit werk doen."

 

Respect

Conflicten zijn een normaal onderdeel van het leven. Uitgangspunt bij conflicthantering is communicatie waarin harmonie, waardigheid, veiligheid en respect onze kernwaarden zijn. Wij gaan er van uit dat bewoners de bereidheid hebben om vrijwillig aan het proces mee te werken.

 

Vrijwilligers

Participe organiseert buurtbemiddeling met hulp van vrijwilligers.

 

De voordelen

  • Buurtbemiddeling is gratis en vrijwillig
  • De bemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig
  • U voorkomt dat de ruzie uit de hand loopt
  • U woont weer prettig in uw eigen huis en straat
  • Buurtbemiddeling is voor en door bewoners.
  • Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk, alle informatie blijft binnenskamers en wordt niet gedeeld met derden.

 

 

Hoe werkt het?

Wanneer u er niet meer uitkomt met uw buren, kunt u contact met ons opnemen voor advies of voor een bemiddelingsaanvraag. Wij bekijken dan of uw situatie in aanmerking komt voor de inzet van buurtbemiddeling. Als dit zo is, komt een bemiddelaar bij u thuis om uw verhaal te horen. Daarna gebeurt hetzelfde bij uw buren. Wilt u beiden een gesprek, dan regelen en begeleiden wij dit op neutraal terrein. De ervaring leert dat het soms mogelijk is om al in één gesprek tot goede afspraken te komen.

 

Goede afspraken

Naar aanleiding van één of meer gesprekken maken u en uw buren duidelijke afspraken met elkaar. Als u dat wilt, zetten wij deze afspraak ook op papier, zodat u beiden weet wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Na een paar weken neemt de coördinator contact met u op om te horen hoe het gaat. Als het nodig is, plannen wij een nieuw gesprek in.

 

Wel of geen buurtbemiddeling?

WEL Buurtbemiddeling kan worden ingezet bij verschillende soorten overlast, bij een ruzie of bij een slechte relatie met uw buren.

NIET Buurtbemiddeling kan niet worden ingezet als er problemen zijn binnen het gezin of uw relatie, of wanneer er sprake is van geweld of ernstige verslaving. U kunt ook geen beroep op ons doen wanneer u in conflict bent met een instantie of wanneer u in een juridische procedure bent verwikkeld.
 

 

Flyer Buurtbemiddeling

0001.jpg
0002.jpg

Downloads en vertalingen flyer

Flyer - Nederlands 
Flyer - Engels 
Fyler - Frans 
Flyer - Arabisch 
Flyer - Turks
Flyer - Pools 
Flyer - Spaans 

 

Meer informatie? Neem contact met ons op!

 

Tel. 0172-427 500

E-mail: buurtbemiddeling@participe.nu

 

Buurtbemidddeling wordt mogelijk gemaakt door woningcorporaties Woonforte en Habeko Wonen en de gemeente Alphen aan den Rijn.