Klachten?

Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van Participe Alphen aan den Rijn, dan vernemen we dit graag. Uw klacht kunt u bespreken met één van onze medewerkers.

Bent u dan nog niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht indienen via onderstaand klachtenformulier. Na ontvangst van de schriftelijke klacht, neemt - afhankelijk van de aard van de klacht - een teamleider of de directeur contact met u op. Daarbij wordt deze klachtenregeling gehanteerd. U wordt uitgenodigd voor een gesprek binnen twee weken. Doel hiervan is een oplossing proberen te vinden of een uitspraak te doen waarmee u kunt instemmen.

Lukt dat niet, dan kun u uw klacht indienen bij de regionale klachtencommissie: Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord- en Zuid-Holland,
Secretariaat: Krokusstraat 47, 2015 AE Haarlem. 

Bezwaar

Als u het er niet mee eens bent dat u geen voorziening heeft gekregen of minder hulp dan u wilde, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Voor de behandeling van een bezwaar geldt een andere procedure dan bovenvermelde klachtenprocedure. In het besluit over uw aanvraag, dat u per brief heeft gekregen, staat hoe u bezwaar kunt maken. Dat moet binnen zes weken nadat u het besluit heeft ontvangen.