Sociaal Vitaal in Kleur

Sociaal Vitaal in Kleur is een programma dat gericht is op het stimuleren van bewegen en gezond gedrag bij senioren 55+ jaar met een migrantenachtergrond. Er is aandacht voor een positieve gezondheid wat ervoor zorgt dat zij zich ook mentaal goed voelen. De sociale vaardigheden en de weerbaarheid worden door deelname aan het programma vergroot. Zoals het leren omgaan met moeilijke of onveilige situaties. Door samen actief bezig te zijn, worden daarbij eenzaamheidgevoelens van senioren verminderd of voorkomen.

 

Het programma van Sociaal Vitaal in Kleur (SViK) ziet er als volgt uit: 

Het afnemen van een fitheidstest

Senioren die willen deelnemen aan SViK worden uitgenodigd om mee te doen aan een fitheidstest op een voor hen bekende locatie in de wijk. Met de fitheidstest worden bijvoorbeeld de beenkracht, knijpkracht en het uithoudingsvermogen gemeten. Er worden vragenlijsten afgenomen over chronische ziekten en over gevoelens van eenzaamheid. 
Na enige tijd wordt er weer een fitheidstest afgenomen en kunnen senioren merken wat het resultaat is van het programma. 

Het volgen van het beweegprogramma en informatiebijeenkomsten
Het programma wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Alphen aan den Rijn in samenwerking met Participe en Alphen Vitaal. Een docent begeleidt de lessen. Deze docent wordt ondersteund door twee vrijwilligers die de taal en cultuur van de senioren spreken. 

De docenten van het programma volgen een tweedaagse training. Hier leren zij welke oefeningen geschikt zijn voor senioren. Daarbij krijgen ze mee hoe ze de weerbaarheid van de deelnemers kunnen vergroten. Ook wordt er aandacht besteedt aan het thema eenzaamheid. Vooral hoe men daarmee om kan gaan.
Tijdens het SViK-programma is er voldoende ruimte voor themabijeenkomsten over onderwerpen die senioren zelf aandragen. 

 

Gezamenlijk koffie en thee drinken na de les

Na de beweegles is er ruimte om met elkaar te praten over allerlei zaken. Dit bevordert het saamhorigheidsgevoel en biedt de mogelijkheid om in te gaan op onderwerpen die de senioren belangrijk vinden of om een dialooggesprek aan te gaan. 

 

Gezonde leefstijl

Uiteindelijk is het de bedoeling dat senioren die dit programma volgen, het bewegen en de adviezen over hun fysieke en mentale gezondheid blijvend inzetten in hun leefstijl.
De resultaten van het Sociaal Vitaal in Kleur-programma voor deelnemers zijn: 

  • Verbetering van sociale vaardigheden om nieuwe contacten te leggen en te onderhouden in hun eigen leefomgeving en zorgen voor minder eenzaamheid;
  • Verbetering van kracht en uithoudingsvermogen ter ondersteuning van zelfredzaamheid;
  • Verbetering van veerkracht waardoor men minder kwetsbaar is;
  • Verbetering van gezondheidsvaardigheden door een gezonde leefstijl.


Iemand aanmelden voor het programma of uzelf als vrijwilliger

Wilt u hierbij iets betekenen voor de senioren die u kent? We zijn op zoek naar vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan het opstarten van een nieuwe groep, het assisteren van de docent of koffie en thee schenken. Ook zijn we op zoek naar docenten die de tweedaagse training willen volgen om de groep te begeleiden. 


U kunt zich aanmelden via Desiree Bellaard, projectleider Sociaal Vitaal in Kleur in Alphen aan den Rijn, via d.bellaard@participe.nu of 06-382 143 73. Ook voor vragen kunt u contact met haar opnemen.