Armoede is een hardnekkig probleem. Inwoners willen we meer handvatten geven om samen met hun eigen netwerk financiële problemen tijdig aan te pakken. Daarbij koppelen we gezonde leefstijl aan armoedeproblematiek. De aandacht is daarbij gericht op jong en oud. 

 

Aanpak

Uitgangspunten zijn: voorkomen, vinden en versterken

  • Financiële educatie inzetten (voorkomen)
  • Netwerkversterking (vinden)
  • Positieve gezondheid (versterken)

Activiteiten  2024

Wij organiseren onder andere het volgende: 

  • Ouder-kind bijeenkomsten 
  • Kansrijke start 
  • Overgang 18+/18-
  • Organiseren en plannen activiteiten op scholen.
  • Papierwinkel
  • Week van het Geld