Armoede is een hardnekkig probleem. Inwoners willen we meer handvatten geven om samen met hun eigen netwerk financiĆ«le problemen tijdig aan te pakken. Daarbij koppelen we gezonde leefstijl aan armoedeproblematiek. De aandacht is daarbij gericht op jong en oud. 

 

Aanpak
Uitgangspunten zijn: voorkomen, vinden en versterken

  • FinanciĆ«le educatie inzetten (voorkomen)
  • Netwerkversterking (vinden)
  • Positieve gezondheid (versterken)

Activiteiten  2022

Wij organiseren onder andere het volgende: 

  • Ouder-kind bijeenkomsten 
  • Kansrijke start 
  • Overgang 18+/18-
  • Organiseren en plannen activiteiten op scholen.
  • Papierwinkel