Samen maken wij de buurt

Onder de noemer ‘Samen maken wij de buurt’ stimulereert Participe de kracht van inwoners en buurten in de Alphen aan den Rijn. Met onze aanwezigheid en inzet vanuit de wijk willen we krachten versterken en tegelijk het ontstaan van problemen zoveel mogelijk voorkomen. Ons doel is dat Alphen aan den Rijn bestaat uit vitale en gezonde, zelfstandige inwoners die er voor elkaar zijn, zelfstandig zijn en kunnen meedoen aan de maatschappij.

Participe ondersteunt – in samenwerking met vele professionals, inwoners en vrijwilligers – ideeën en plannen van inwoners en werken aan een goede sociale basisinfrastructuur. Kern van de opdracht is het vinden en verbinden. Daarbij zijn er een aantal accenten.

 

Gezonde leefstijl 

Belangrijk thema is het stimuleren van gezonde leefstijl, van jong (door educatie op school) tot oud.

 

Meer kinder- en jongerenwerk

Om jeugd steviger te ondersteunen zijn er in Alphen sinds juli 2021 meer jongerenwerkers actief die groepsactiviteiten organiseren en ook individueel coachen, met name gericht op talentontwikkeling.

Iedere wijk heeft een duo jongerenwerkers, bij wie jongeren terecht kunnen met vragen en problemen. Deze jongerenwerkers richten zich op talentontwikkeling. Zij zijn veel in de buurt op plaatsen waar jongeren komen en bieden activiteiten in de wijk aan voor jongeren en individuele coaching. Per wijk is er een aanbod op maat – ook online.

Daarnaast zijn er – nieuw - jongerenwerkers die zich richten op het snijvlak van preventie en jongerenwerk, zoals de integrale aanpak Snijdelwijk (Boskoop) en Alphen Noord. Deze jongerenwerkers gaan jongeren die tot nu toe buiten de boot vallen en meervoudige problemen hebben, intensief individueel coachen. 

 

Gezinsbegeleiding

Als gezinnen in de problemen komen, heeft dit groot effect op alle leden en hun omgeving. Tot nu toe was ondersteuning van gezinnen vooral gericht op gezinnen die een of meerdere problemen hebben. Met deze nieuwe inzet ‘Gezinsbegeleiding’ willen we gezinnen bijstaan die in de problemen dreigen te komen en zo escalaties in gezinsproblemen voorkomen.

 

Kinderwerk en ouderbetrokkenheid

Vanuit het kinderwerk en ouderbetrokkenheid stimuleren we dat alle kinderen optimale ontwikkelkansen krijgen, hun talenten kunnen ontwikkelen en onderwijsachterstanden worden voorkomen dan wel bestreden. De aandacht is daarbij vooral gericht op kwetsbare doelgroepen.

 

Vrijwilligerspunt

Veel werkzaamheden voert Participe uit met en dankzij vrijwilligers. Vrijwilligerswerk vinden wij heel belangrijk en willen we met het nieuwe Vrijwilligerspunt een nieuwe impuls geven. Op vrijwilligerspuntalphen.nl is vanaf begin 2022 de vrijwilligersvacaturebank te vinden. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties kunnen bij het Vrijwilligerspunt bovendien ook terecht voor advies en opleidingen. In de wijk wil het Vrijwilligerspunt spreekuren gaan organiseren.

 

Financieel fit

Inwoners willen we meer handvatten geven om samen met hun eigen netwerk financiële problemen tijdig aan te pakken. Dit doen we samen met partners – met als doel om het ontstaan van grotere problemen tijdig te signaleren. Daarbij koppelen we gezonde leefstijl aan armoedeproblematiek. Komend half jaar is de aandacht vooral gericht op jeugd.

 

Maakplaats bibliotheek

Bibliotheek Rijn en Venen organiseert online en live workshops en experimenten gericht op duurzaamheid, techniek, digitale vaardigheden en robotisering. 

 

Buurthuizen

De gemeente heeft 12 accommodaties geselecteerd die een centrale functie hebben in de buurt: plekken waar buurtbewoners graag komen en die mogelijkheden bieden tot ontwikkelen.
Buurtbewoners en verenigingen kunnen hier activiteiten organiseren, inwoners kunnen hier terecht met hun vragen. Deze huizen van de buurt spelen ook een rol bij het invoeren van gezonde leefstijl.
Van de 12 wijkcentra beheert Participe er 6, te weten Kerk en Zanen, Zeehelden, Mozaïek, De Plantaan (Boskoop), De Som (Hazerswoude-Rijndijk) en De Tas (Benthuizen). 

 

Buurtverbinders 

De buurthuizen zijn de uitvalsbasis van de buurtverbinders van Participe.
Buurtverbinders zijn medewerkers bij wie inwoners terecht kunnen die activiteiten willen organiseren in hun buurt of iets in hun buurt willen verbeteren. Deze buurtverbinders kennen het netwerk en kunnen inwoners op weg helpen. Daarbij werken ze nadrukkelijk samen met verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Voor problemen met buren kunnen inwoners onveranderd terecht bij Buurtbemiddeling.

 

Buurtbemiddeling

Al jaren adviseert Participe Alphenaren op het gebied van burenoverlast. Zo mogelijk bemiddelen onze vrijwilligers van Buurtbemiddeling. Inzet is daarbij dat buren samen komen tot goede afspraken. Deze ondersteuning is mogelijk gemaakt door woningcorporaties Woonforte en Habeko Wonen en de gemeente Alphen aan den Rijn 


Cultuurcoaches

Alphen aan den Rijn kent al buurtsportcoaches. Daarnaast komen er nu ook cultuurcoaches die  vanuit Parkvilla/Bibliotheek Rijn en Venen de deelname aan verenigingen, cultuur en gezonde leefstijl actief bevorderen om zo een bijdrage te leveren aan vitale, gezonde inwoners die participeren. Bij lokale verenigingen zit veel kennis en kunde. Cultuurcoaches gaan stimuleren dat hier gebruik van wordt gemaakt, cultuurverenigingen duurzaam versterken en lokale initiatieven borgen in sociale basisinfrastructuur.

 

Ouderen

Senioren kunnen voor advies en ondersteunende diensten bij Participe terecht. Afgelopen jaren coördineerde Participe bijvoorbeeld de ParticipeBus, AutoMaatje en personenalarmering als onderdeel van Tom in de buurt. Vanaf 2022 doen wij dat weer onder eigen regie en naam. Dit betekent dat informatie over al deze diensten voortaan op de website participealphen.nu te vinden is. De namen veranderen: de TomBus heet voortaan BuurtBus en rijdt ouderen naar winkelcentrum en uitjes (als dat weer mogelijk is). Voor korte ritje in de buurt kunnen ouderen gebruik maken van de AlphenMobiel (voorheen TomMobiel). Telefoonnummers waarop ouderen zich kunnen aanmelden blijven vooralsnog gelijk.