Centrale plek in de buurt
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft 12 accommodaties aangewezen die een centrale rol hebben in de buurt. Dit zijn plekken waar mensen graag binnenstappen en zich verder kunnen ontwikkelen. Buurtbewoners en verenigingen kunnen hier activiteiten organiseren, inwoners kunnen hier terecht met hun vragen. De dorps- en buurthuizen spelen ook een rol bij het invoeren van gezonde leefstijl. 

 

Zie voor meer info:

Beheer
In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn beheert Participe vanaf juli 2021 6 buurthuizen. Dit zijn plekken waar u als bewoner terecht kunt met vragen en voor de gezelligheid. Als u een ruimte wilt huren, neem dan contact met ons op. 

Contact met buurthuis:

Activiteit organiseren

Als u een activiteit wilt houden in één van de accommodaties die wij verhuren dan moeten wij uw activiteit toetsen om na te gaan of u in aanmerking komt voor het huren van ruimte tegen een gesubsidieerd tarief. Participe toetst alle activiteiten in opdracht van de gemeente.

Om de activiteiten te kunnen toetsen hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie kunt u indienen door het formulier bij betreffedne buurthuis in te vullen en te versturen. Wij nemen na ontvangst van uw formulier snel contact met u op om de mogelijkheden van verhuur met u te bespreken.

Tarieven

De hoogte van de verhuurtarieven worden bepaald door gemeente Alphen aan den Rijn.

Sinds januari 2021 hanteert de gemeente Alphen aan den Rijn voor alle buurt- en dorpshuizen dezelfde huurtarieven. Daarbij wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de aard van de activiteiten.
In principe wordt een kostendekkend tarief gehanteerd, met aanvullende kortingsregelingen. Voor openbaar toegankelijke vrijwilligersiniatieven met een maatschappelijk doel kan de korting oplopen tot 100%.

 

Kostendekkend tarief 
Het kostendekkende tarief is € 0,50 per m2/per uur. Dit geldt voor activiteiten die:

  • niet voor iedereen toegankelijk zijn;
  • een commercieel doel hebben;
  • een politiek of religieus doel hebben.

 

Maatschappelijk tarief 
Maatschappelijke activiteiten betalen maximaal € 0,30 per m2/per uur. In een groot aantal gevallen geldt er nog een extra korting.

Het stroomschema van de gemeente geeft meer duidelijkheid over de kortingsstructuur. Wilt u meer informatie over het tarief dat voor u zou gelden, neem dan contact op met de beheerder. 

 

Stroomschema.jpg

Afspraken

Van reserveren naar huur

Wilt u ruimte huren voor een activiteit, overleg of bijvoorbeeld een training, vul dan bij het buurthuis het formulier in en klik op ‘Verzenden’. Een beheerder van het dorps- of buurthuis neemt contact met u op en bespreekt de mogelijkheden. De aard van de activiteit bepaalt tegen welk tarief er gehuurd kan worden. Voor privéaangelegenheden wordt helaas niet verhuurd.

Info over een ruimte huren?

 

Voorwaarden

Ruimten zijn:

  • te huur voor sociaal-culturele doeleinden; 

  • zowel overdag als 's avonds (doordeweeks en in het weekend) beschikbaar.

Deze locaties zijn bedoeld voor het houden van welzijnsactiviteiten. Aan verzoeken voor het huren van ruimten voor feesten, bruiloften en partijen kunnen wij helaas geen gehoor geven.

 

Kosten

De gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn bepaalt het tarief van de verhuur. Met ingang van 1 januari 2021 is het tarief gewijzigd. 

  • Het reguliere (kostendekkende) tarief is € 0,50 per m2/ per uur.
  • Daarnaast is er een maatschappelijk tarief van maximaal 0,30 per m2/per uur.