Rolstoelvoorzieningen

Wanneer u langer dan zes maanden of zelfs blijvend van een rolstoel afhankelijk bent, kunt u een melding doen bij Tom in de buurt van. Vervolgens beoordeelt Participe of u hiervoor in aanmerking komt. 

Beoordeling

Om te beoordelen of u in aanmerking kunt komen voor een rolstoel, kijken we naar uw gezondheid, uw mogelijkheden en beperkingen en de noodzaak tot zittend verplaatsen.

  • Als u hiervoor in aanmerking komt, zorgt Participe ervoor dat u de rolstoel krijgt die het beste bij u en uw situatie past. Dat is bijvoorbeeld een handbewogen rolstoel, een elektrische rolstoel, een sportrolstoel of een (aangepaste) buggy/wandelwagen.
     
  • Indien u specifieke wensen heeft, waarvoor geen medische noodzaak is, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening.
     
  • Heeft u de handbewogen rolstoel voor een korte periode (minder dan 6 maanden) nodig dan kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel.

 

Kosten

Als u in aanmerking komt voor een rolstoel wordt er geen eigen bijdrage gevraagd.

 

Procedure

Voor informatie, aanmelden en het verdere verloop van de procedure: zie de folder van hulpvraag tot oplossing.

 

 

 

 

Natura

Bij de verstrekking van een rolstoel in natura krijgt u de voorziening in bruikleen verstrekt. U kunt de voorziening gebruiken zoveel en zolang deze voorziening aan u is toegekend. Ook de noodzakelijke reparatie- en onderhoudskosten worden voor u betaald.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een contract met een leverancier van hulpmiddelen, te weten: 

  • Medipoint, tel 088-654 08 12
  • Welzorg, tel 088-001 67 00

 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij een persoonsgebonden budget ontvangt u een geldbedrag waarmee u zelf kunt bepalen welke voorziening u wilt aanschaffen en bij welke leverancier. De gekozen voorziening moet wel voldoen aan het gestelde eisenpakket. Dit eisenpakket wordt tijdens het indicatieproces door de Wmo-adviseur opgesteld. In het indicatiebesluit staat de hoogte van het bedrag. Dit bedrag kan lager, of hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten voor de rolstoel van uw keuze. Als het persoonsgebonden budget niet toereikend is, omdat u bijvoorbeeld kiest voor een duurdere uitvoering, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening. Als de kosten voor de voorziening lager zijn, dan de toegekende PGB, dan krijgt u niet meer dan de kosten die u voor de voorziening kwijt bent.
Voor reparatie en onderhoud kunt u jaarlijks een apart bedrag aanvragen. Het toegekende bedrag voor het PGB wordt rechtstreeks aan de leverancier overgemaakt.

 

Meting klanttevredenheid 

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn meet Participe elk half jaar de klanttevredenheid van klanten die een voorziening (bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel) in bruikleen hebben. Het kan gaan om klanten die een nieuwe voorziening hebben gekregen of waarbij een reparatie is uitgevoerd. 
Na een aantal weken wordt de klant gebeld. In dit telefoongesprek worden onder andere klantvriendelijkheid en nakomen afspraken besproken, waarvoor de klant een rapportcijfer kan geven. Per onderwerp moet minimaal een 6,5 worden behaald. Het gemiddelde van alle cijfers samen moet per aanbieder minimaal een 7.5 zijn.


De resultaten van de tweede helft 2018 zijn dat zowel Welzorg als Meyra ruimschoots voldoen aan minimaal een 6.5 per onderwerp. Meyra heeft een gemiddeld een 8,1 en Welzorg gemiddeld een 7,4. Voor beide een mooi resultaat per onderwerp en voor Meyra een mooi gemiddelde. Welzorg voldoet met het cijfer 7.4 net niet aan de contractafspraak van minimaal 7.5 gemiddeld over alle onderwerpen. De gemeente heeft daarom met Welzorg afspraken gemaakt om tot een gemiddelde van minimaal een 7.5 te komen. Voor meer inzicht zie onderstaande tabel. 

 

Onderwerp Meyra Welzorg
Klantvriendelijkheid 8,1 7,5
Nakomen van afspraken 8,1 7,4
Bereikbaarheid 8,1 7,3
Uitleg bij levering 8,2 7,5
Totaal gemiddeld cijfer 8,1 7,4