Lokaal en regionaal vervoer

Om te beoordelen of u in aanmerking kunt komen voor een vervoersvoorziening kijken we naar uw gezondheid, uw mogelijkheden en beperkingen bij verplaatsingen buitenshuis, uw vervoersbehoefte en voorliggende voorzieningen.

Het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), vervoer met de Regiotaxi, is een vervoerssysteem met (rolstoel)busjes en taxi’s. De regiotaxi is voorliggend op het individueel taxivervoer. Naast een voorziening voor middellange afstanden kan, indien nodig een vervoersvoorziening voor de kortere afstanden worden verstrekt. Met deze vervoersvoorzieningen wordt u in staat gesteld om u zelfstandig te verplaatsen binnen uw woonplaats en regio.

Voor bovenregionaal vervoer bestaat een landelijke vervoersvoorziening: Valys. Voor meer informatie over de Valys kunt u bellen naar telefoonnummer 0900-9630. De pas voor Valys wordt niet door Participe verstrekt, maar er kan via het Serviceplein een brochure met een aanvraagformulier worden verkregen.

 

 

Natura

Voor de meeste Wmo-voorzieningen, bijvoorbeeld een scootmobiel, kunt u een keuze maken tussen een verstrekking in natura en een persoonsgebonden budget.

Bij de verstrekking van een vervoersvoorziening in natura krijgt u de voorziening in bruikleen verstrekt. U kunt de voorziening gebruiken zoveel u wil en zolang deze aan u is verstrekt. De noodzakelijke reparatie- en onderhoudskosten worden voor u betaald.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een contract met een leverancier van hulpmiddelen, te weten Medipoint en Welzorg.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij een persoonsgebonden budget kennen wij u een geldbedrag toe waarmee u zelf kunt bepalen welke voorziening u wilt aanschaffen en bij welke leverancier. De gekozen voorziening moet voldoen aan het gestelde eisenpakket. Dit eisenpakket wordt tijdens het indicatieproces door de Wmo-adviseur opgesteld.

In het indicatiebesluit staat de hoogte van het bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de eisen waaraan de voorziening moet voldoen en kan lager of hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten voor de vervoersvoorziening van uw keuze.  Als het persoonsgebonden budget niet toereikend is, omdat u bijvoorbeeld kiest voor een duurdere uitvoering, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening. Als de kosten voor de voorziening lager zijn, dan de toegekende PGB, dan krijgt u niet meer dan de kosten die u voor de voorziening kwijt bent.

Voor reparatie en onderhoud kunt u jaarlijks een apart bedrag aanvragen. Het toegekende bedrag voor het PGB wordt rechtstreeks aan de leverancier overgemaakt.

Kosten

Voor een vervoersvoorziening in natura wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Voor een vervoersvoorziening die in eigendom wordt verstrekt (via een persoonsgebonden budget), wordt eveneens een eigen bijdrage in rekening gebracht van 19 euro per maand. 

De factuur van het CAK ontvangt u ongeveer 13 weken nadat Participe u heeft aangemeld bij het CAK. U kunt een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage op de website van het CAK. Wij wijzen u erop dat u hieraan geen rechten kunt ontlenen.

Procedure

Voor informatie, aanmelden en het verdere verloop van de procedure zie de folder van hulpvraag tot oplossing.

 

AlphenMobiel

fullsizeoutput_46f4.jpeg

Voor korte ritjes in Alphen aan den Rijn kunt u - voor een gering bedrag - gebruik maken van de AlphenMobiel.