Huishoudelijke ondersteuning

Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning, kijken we naar uw gezondheid, woon- en leefsituatie en uw financiele situatie. U komt hiervoor bijvoorbeeld niet in aanmerking als u huisgenoten heeft die in staat zijn de huishoudelijke taken van u over te nemen. Ook van oudere kinderen wordt, naar leeftijd, verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het huishouden. Daarnaast wordt bekeken of mogelijk andere voorzieningen toereikend zijn, zoals onder andere kinderopvang, een boodschappenservice of een maaltijddienst.

 

Participe maakt een besluit waarin staat welke taken u zelf nog kunt en wat voor hulp u nodig heeft. U kunt zelf kiezen of u wilt dat de zorg wordt geregeld door een thuiszorgorganisatie of dat u zelf op zoek gaat naar een huishoudelijke hulp.

Natura

Bij hulp in natura geeft Participe opdracht aan de thuiszorgorganisatie (van uw keuze) om de huishoudelijke ondersteuning te leveren. U heeft verder geen administratieve werkzaamheden. Uw hulp wordt betaald door zijn of haar werkgever en is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Als uw vaste hulp ziek is, kijkt de organisatie of er een vervanger geregeld kan worden.

De gemeente Alphen aan de Rijn heeft hiervoor contacten afgesloten met verschillende leveranciers van huishoudelijke ondersteuning. Op dit moment zijn dit: ActiviteINIST-zorg, Vierstroom en Wijdezorg.

Bij uw aanvraag dient u een voorkeur uit te spreken voor een van deze thuiszorgorganisaties. Onderaan op deze pagina vindt u per thuiszorgaanbieder beknopte informatie. Meer informatie vindt u op de websites van de aanbieders.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij een persoonsgebonden budget wordt een geldbedrag toegekend, hiermee kunt u zelf huishoudelijke ondersteuning inkopen. Indien u hiervoor in aanmerking komt wordt in het indicatiebesluit de hoogte van het bedrag vermeld, dat u voor de huishoudelijke ondersteuning krijgt. Dit bedrag wordt gestort op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  De SVB heeft een kopie van de zorgovereenkomst(en) nodig, die u met uw hulp heeft afgesloten. Het is belangrijk dat u deze zorgovereenkomst naar de SVB stuurt. Als de SVB geen zorgovereenkomst(en) heeft, kan uw zorgverlener niet betaald worden. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de aansturing van uw zorgverlener.

 

Kosten

Voor bijna alle voorzieningen geldt een bijdrage in de kosten (eigen bijdrage). Uitzonderingen zijn onder andere rolstoelvoorzieningen en de CVV-pas. Ook voor voorzieningen voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen bijdrage in de kosten.

De hoogte van de eigen bijdrage bedraagt € 19,- per maand en wordt geïnd door het CAK. Als u voor een (Wmo-)voorziening al de maximale bijdrage in de kosten betaalt, dan betaalt u voor verdere Wmo-voorzieningen geen bijdrage meer. Voor meer informatie: www.hetcak.nl of telefoonnummer 0800-1925.

N.B. Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen kunt u de bijdrage in de kosten (gedeeltelijk) terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Procedure

Voor informatie, aanmelden en het verdere verloop van de procedure neemt contact op met Tom in de buurt via de website www.tomindebuurt.nl of telefonisch 088-9004567.

 

 

 

Op basis van uw vraag maakt WIJdezorg, samen met onderaannemers Thuiszorg IZO en Axxicom, afspraken met u over de gewenste huishoudelijke taken die moeten worden gedaan. Vaste medewerkers van de teams huishoudelijke ondersteuning van de locaties Driehof en Rhijndael staan voor u klaar! Tel: 088-2091000 www.wijdezorg.com

Zorgorganisatie ActiVite ondersteunt u met Hulp bij het Huishouden (in samenwerking met Groenoord Zorgt). U bent niet alleen verzekerd van een schoon en leefbaar huis door ons vaste team professionele medewerkers, maar ook van persoonlijke aandacht. Samen met u stellen we een ondersteuningsplan op. Buiten Hulp bij het Huishouden biedt ActiVite ook op andere vlakken zorg en ondersteuning, zoals wijkverpleging en personenalarmering.  Tel: 071-5161415 www.ActiVite.nl

Indien u hulp of steun van anderen nodig hebt, zult u in eerste instantie vaak een beroep doen op uw familie, vrienden of buren. Soms echter is dat niet voldoende. Dan is Thuiszorg INIS er voor u. Thuiszorg INIS maakt het voor u mogelijk om langer zelfstandig in uw eigen huis te blijven wonen. U ontvangt van onze medewerkers professionele zorg die is afgestemd op uw wensen en mogelijkheden.Tel: 010-8009495 www.thuiszorginis.nl

Aangenaam kennis maken. Wij zijn Tzorg. U wilt een aangenaam thuis. Ook als u (even) niet alles zelf kunt doen. Een vaste thuishulp bij u uit de buurt helpt u graag met huishoudelijke taken. Zo woont u in een schoon, fris en opgeruimd huis. Wij helpen u niet alleen met de praktische zaken. Wij stimuleren u juist ook om de dingen te blijven doen die u wel kunt. Daarnaast houden we in de gaten of uw zorgbehoefte verandert. Wanneer wij dit signaleren, bespreken we dit graag met u en eventueel uw naasten of uw zorgnetwerk. Want als wij uit voorzorg handelen, blijft uw huis een aangenaam thuis. Tel: 070-2055888 www.tzorg.nl

 

Vierstroom Hulp Thuis helpt u om op de gemakkelijkste manier zelfstandig te blijven. Hulp inzetten kan vaak al binnen enkele dagen en de planning wordt samen met u opgesteld, u heeft hierbij zelf de regie! Wij hechten er veel waarde aan om u van een vaste hulp te voorzien. Ook kunt u bij ons terecht voor Vierstroom Zorg Thuis of Vierstroom Verpleeg Thuis. Alles gericht op een zo lang mogelijke zelfstandige thuissituatie. Daarnaast bieden wij u via onze Ledenservice ook uitleen van hulpmiddelen en kunt u deelnemen aan wisselende activiteiten (dagjes uit/gezondheid check/ workshops bij u in buurt). Tel: 088-4003200 www.vierstroom.nl