Gehandicaptenparkeerkaart

Wie een aantoonbare loopbeperking heeft, kan in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Daarmee kunt u gebruik maken van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. 

Deze regeling geldt voor mensen die wonen in Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.
 

 

 

Met behulp van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u dicht bij de bestemming parkeren. En daarmee kunt u algemene voorzieningen, zoals overheidsinstellingen, gezondheids- en zorginstellingen, publieke gebouwen en winkels bereiken.

Met gehandicaptenvoertuigen, voorbeelden zijn elektrische rolstoelen, scootmobielen en gesloten gehandicaptenvoertuigen (zoals de Canta, dit geldt niet voor brommobielen) mag u overal parkeren en komen waar een voetganger dat ook mag. Hiermee mag u ook op een stoep parkeren. Er is dan dus geen noodzaak voor een GPK.

De GPK is persoonsgebonden en dient, wanneer deze kaart is toegekend, persoonlijk te worden opgehaald en ondertekend bij het Serviceplein in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.


Drie soorten kaarten 

Er bestaan voor mensen met een beperking drie soorten kaarten, namelijk een bestuurderskaart (B), een passagierskaart (P) en een combikaart (B+P): een kaart voor bestuurders en passagiers.

GPK voor bestuurders (B)
Wanneer u, eventueel met een loophulpmiddel, minder dan 100 meter kunt lopen, of rolstoelgebonden bent, en u beschikt over een geldig rijbewijs, kunt u een GPK voor een bestuurder aanvragen. Voor de beoordeling is een onderzoek nodig van een medisch adviseur.

GPK voor passagiers (P)
Wanneer u, eventueel met een loophulpmiddel, minder dan 100 meter kunt lopen, of rolstoelgebonden bent én continu afhankelijk bent van de bestuurder voor het vervoer van deur tot deur, kunt u een GPK voor een passagier aanvragen. Voor de beoordeling is een onderzoek nodig van een medisch adviseur.

GPK combi (B+P)
Dit is een gecombineerde kaart voor bestuurder en passagier zoals hierboven beschreven.

 

 

Aanvragen

Deze parkeerkaart kunt u digitaal aanvragen via de website van de gemeente Alphen aan den Rijn of via een medewerker van Tom in de buurt. Of bel Tom in de buurt op telefoonnummer 088-900 45 67.


Kosten

Let op!! Bij iedere aanvraag moet u € 24,60 (tarief 1 januari 2024) leges betalen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). U moet deze kosten vooraf betalen aan een van de balies van Burgerzaken in het stadhuis van Alphen aan den Rijn. Pas als u betaald heeft kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Doe (een kopie van) de kassabon bij het aanvraagformulier zodat wij kunnen zien dat u betaald heeft. Ook als u geen gehandicaptenparkeerkaart toegekend krijgt, moet u toch leges betalen.


Procedure

Deze regeling geldt voor mensen die wonen in Alphen aan den Rijn. Voor informatie, aanmelden en het verdere verloop van de procedure zie de folder van hulpvraag tot oplossing.

Zie ook de informatie op de website van uw gemeente.