Opvoedondersteuning Kom Erbij

Als ouder wilt u vanzelf graag dat het goed gaat met uw kind. Als u vragen hebt over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind, kunt u terecht bij Kom Erbij. Kom Erbij werkt samen met en vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Alphen aan den Rijn.

Kom Erbij organiseert activiteiten voor zowel ouders als voor ouders en kinderen samen. Extra aandacht is er voor ouders met een niet-Nederlandstalige achtergrond. Zo zijn er bijvoorbeeld voor Somalische, Syrische, Eritrese en Poolse ouders - als dat nodig is - bijeenkomsten in de eigen taal.
 

 
Gezinsbegeleiding

Als gezinnen in de problemen komen, heeft dit groot effect op alle leden en hun omgeving.  Met Gezinsbegeleiding willen we gezinnen bijstaan die in de problemen dreigen te komen en zo escalaties in gezinsproblemen voorkomen.

 
Ouder- en kindworkshops

We mogen weer. KomErbij/Participe, Shezaf gaan deze zomervakantie weer activiteiten voor ouder en kind (0 t/m 4 jaar) organiseren. Zie hieronder het aanbod. 

 

 
Ouderbijeenkomsten

Algemene informatie, zoals folders, tijdschriften en de media zijn niet altijd en niet voor alle (allochtone) groepen bereikbaar, toegankelijk en begrijpelijk. Daarom organiseert Kom Erbij voorlichtingsbijeenkomsten.

 
Intermediair/tolk

Het is belangrijk dat ouders kunnen praten met de mensen die werken bij organisaties als een basisschool, het consultatiebureau of het maatschappelijk werk. En dat ze elkaar begrijpen. Soms is dat lastig omdat niet iedereen dezelfde taal spreekt of niet bekend is met de cultuur van de ander. Dan is het fijn als iemand kan helpen.

 
Opstap

Kinderen leren in hun eerste jaren heel veel. Niet alleen op school, maar ook thuis. Opstap helpt ouders om thuis met hun kind spelenderwijs extra te oefenen. Zo kan hun kind een goede start maken in groep 3.

 
INFO AVOND 'De online wereld van je kind' • 28 november buurthuis Mozaïek

INFO AVOND 'De online wereld van je kind' - 28 november buurthuis Mozaïek. Voor ouders/verzorgers van kinderen tussen de 8-16 jaar. 19:00-21:00 UUR

TRANSLATE ALL LANGUAGES:

 
WORKSHOP HERFSTKNUTSELEN! Kinderen 9 t/m 12 jaar

KOM EEN WORKSHOP HERFSTKNUTSELEN DOEN! Kinderen 9 t/m 12 jaar. 

 
Sinterklaasfeest voor kinderen tot 10 jaar • woensdag 29 november

Sinterklaasfeest voor kinderen woensdag 29 november Driehorne van 15.15 tot 17.00 uur 15.15. Inloop kinderen en ouders 15.30. Start gezellige activiteiten 16.00. Sinterklaas komt op bezoek (wie weet met een zak cadeautjes...).