Sociaal makelaar verbindt

Lahbib El Houari is sociaal makelaar bij Tom in de buurt in de wijk Ridderveld. Als sociaal makelaar legt hij verbanden met Alphenaren door zijn ‘outreachende’ manier van werken. Luisteren is daarbij het belangrijkste.  ​

Lees meer
 
Geef Taal een Boost

Naast de taalondersteuning in Voor- en Vroegschoolse Educatie biedt Participe samen met Junis het preventieve programma ´Geef Taal een Boost´ voor ouders met kinderen in de leeftijd van 1 - 2,5 jaar die extra ondersteuning nodig hebben in de taalontwikkeling van hun kind.

Lees meer
 
Toegangsmedewerker bevordert snelle toegang

Bij Participe Alphen werken medewerkers die zowel op het Serviceplein van de gemeente als bij het lokale samenwerkingsverband Tom in de buurt. Door te schakelen tussen het ondersteuningsteam van Tom in de buurt en de specialisten van de gemeenten komen hulpvragen eerder op de juiste plek.

 

Lees meer
 
Inkijkje bij Tom in de buurt

In de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop verzorgt Tom in de buurt sinds 2015 ondersteuning en welzijn dicht bij huis. Deze ondersteuning wordt met veel inzet en betrokkenheid gerealiseerd, maar is lang niet altijd voor iedereen zichtbaar. In ons magazine geven we een inkijkje in ons werk.

Lees meer
 
Welzijn op Recept

Al jaren voert Participe succesvol de methodiek Welzijn op recept uit. Hierbij werken we samen met huisartsen en praktijkbegeleiders.

Lees meer