Welzijn op Recept

Al jaren voert Participe succesvol de  methodiek Welzijn op Recept uit. Hierbij werken we samen met huisartsen en praktijkbegeleiders.

Kortdurend begeleiding
Met deze aanpak bieden wij bewoners de mogelijkheid om - begeleid door een coach - te werken aan hun eigen welzijnsgevoel. Deze kortstondige begeleiding geeft jehet duwtje in de rug om weer een nieuwe wending aan het leven te geven.

Hoe werkt het?
De huisarts of een andere zorgverlener schrijft een welzijnsrecept voor. Een welzijnscoach kijkt samen met wat nodig hebt om je weer goed te voelen. Deelnemer en coach gaan samen in gesprek over behoeften, interesses, talenten en ambities. Van hieruit kijken we gericht naar de mogelijkheden die bij de deelnemer passen.