Opstap

Kinderen leren in hun eerste jaren heel veel. Niet alleen op school, maar ook thuis. Opstap helpt ouders om thuis met hun kind spelenderwijs extra te oefenen. Zo kan hun kind een goede start maken in groep 3.

 

 

Hulp om thuis te oefenen

Als uw kind naar groep 3 gaat verwacht de school dat het al veel kan en veel woorden kent. Bijvoorbeeld kleuren en vormen herkennen, een verhaaltje navertellen, tellen of lijnen trekken. Dat kunt u uw kind ook thuis al leren. Opstap helpt u daarbij.

Op school hebben de leerkrachten veel kennis over hoe kinderen leren. Ze gebruiken boekjes en andere materialen. Dat is thuis anders: ouders hebben niet dezelfde spullen als op school. En ouders weten soms niet hoe ze hun kind het best nieuwe dingen kunnen leren. Dan is het fijn om thuis met uw kind te oefenen. Met dezelfde materialen als op school en praktische tips. Dat doet Opstap.

Zo werkt Opstap

Bij Opstap gaan ouders thuis verder met de onderwerpen die de leerkracht op school ook behandelt. Opstap werkt met thema’s, zoals lente, ziek zijn, kleding en het vervoer.

Bij Opstap krijgen ouders boekjes en materialen mee naar huis om met hun kind te oefenen. Voor ouders zijn er uitlegbladen; voor kinderen voorleesboekjes en werkbladen. Iedereen krijgt een tasje met potloden, schaar en lijm.

Om de week leggen we u in een groep met andere ouders uit hoe u de materialen thuis kunt gebruiken. Eén keer per maand bespreken we naast het materiaal ook een onderwerp over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie, maar kunt u ook met andere ouders praten.

"Ik hoor dat andere moeders ook wel eens niet weten wat ze met hun kind aan moeten. Het is fijn om te merken dat ik niet de enige ben die opvoeden soms moeilijk vindt. Ik leer er veel. En het is gezellig!", vindt Zahra.

Voor wie?

Opstap is er voor ouders van kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool, die hun kind een extra steuntje in de rug willen geven. Of waarvan de leerkracht adviseert dat extra hulp goed is voor het kind.

Locaties

De Opstap-bijeenkomsten vinden op diverse locaties in de wijken plaats.

Wilt u weten of u ook gebruik kunt maken van Opstap? Neem gerust contact op met een van de consulenten van Participe via tel. 0172 498128

Kosten

Meedoen aan Opstap kost € 10,- per schooljaar.