Gezinsbegeleiding

Als gezinnen in de problemen komen, heeft dit groot effect op alle leden en hun omgeving.  Met Gezinsbegeleiding willen we gezinnen bijstaan die in de problemen dreigen te komen en zo escalaties in gezinsproblemen voorkomen.

Aanpak

Wij begeleiden gezinnen (ouder(s) met thuiswonende kinderen tot rond 18 jaar) uit de gemeente Alphen aan den Rijn, waarvan de verwijzer het vermoeden heeft dat er, indien er op korte termijn geen ondersteuning komt voor dit gezin, het gezin op diverse leefdomeinen in de problemen zal komen.

De verwijzer is altijd een professional die bekend is met het gezin. Dit kan zijn de huisarts, een wijkagent, Go voor Jeugd, de school, een fysiotherapeut, de gemeente, et cetera.

Aanmelding gaat door middel van een aanmeldformulier (zie hiervoor verderop op de website, de link met het aanmeldformulier), waarin wij aan de verwijzer vragen om te beschrijven wat volgens hem de problemen zijn, die dreigen te ontstaan binnen het gezin indien er op korte termijn geen begeleiding voor het gezin gevonden wordt. Gezinsleden moeten uiteraard akkoord zijn met deze aanmelding. 

Elke donderdag bespreken wij nieuwe aanmeldingen binnen het team. Indien wij vinden dat een aanmelding beter tot zijn recht komt bij een andere begeleidende instantie, dan zullen wij verwijzer hierin adviseren. Indien een aanmelding wel geschikt is voor gezinsbegeleiding, leggen we nagenoeg diezelfde dag nog contact met de verwijzer voor een eerste gezamenlijk kennismakingsgesprek met het gezin. 

Bij gezinsbegeleiding kijken we naar het totale systeem van het gezin en is onze leidraad het preventieve karakter van de hulpvraag en het principe van Positieve Gezondheid. Samen met het gezin maken we een begeleidingsaanpak voor een maand of 6. In die periode streven we ernaar dat gezinnen weer vanuit eigen kracht verder kunnen, daar waar dat (nog) niet mogelijk is overwegen we om onze begeleiding tijdelijk langer te laten doorlopen en/of begeleiden we het gezin naar een andere begeleidende instantie. 

Voorbeeld gezinsbegeleiding

Een jonge moeder (35 jr) wordt aangemeld. Zij is moeder van 5 kinderen, twee dochters (12 en 14 jr) en 3 zoons (4,5,6 jr). De dochters zijn uit een eerste huwelijk, de zoons uit haar tweede huwelijk. In beide huwelijken is sprake geweest van fysieke en psychische mishandeling.

Oudste dochter zit op VWO, jongste dochter gaat daar in komend schooljaar naartoe. Mw. heeft werk en is goed opgeleid. Haar vader is overleden, toen mw. een jaar of 6 was. Moeder is kort geleden overleden: relatie was goed en intensief. Een neef is 4 maanden geleden overleden aan de gevolgen van corona: contact met hem was goed en intensief.

Volgens verwijzer heeft mw. hulp nodig in de omgang met vooral haar dochters. Zij moet een balans gaan vinden in het verdelen van de aandacht tussen dochters en zoons.  Mw. is te lief en te weinig daadkrachtig. Is onvoldoende duidelijk naar de kinderen en cijfert zichzelf daarbij volledig weg.

In de afgelopen maanden (1 ½ jaar) zijn de kinderen ook veelvuldig thuis geweest als gevolg van de coronabeperkingen. Hierdoor zijn er weinig momenten geweest waarbij vrienden/vriendinnen en school/verenigingsleven voor verdunning hebben kunnen zorgen in het intensieve contact tussen moeder en kinderen. 

Mw. dreigt overvraagd te worden en als gevolg daarvan mogelijk controle verlies in opvoeding en verlies eigen kracht. Contact met dochters zit op strijdniveau, hierdoor risico op ongewenste beïnvloeding van buitenaf bij dochters: weglopen / foute vrienden.

Veilig Thuis is betrokken, als vervolg op een politiemelding van een van haar dochters over ruzie die zij had met haar andere dochter.

Verwachting van begeleiding: mw. moet tools krijgen om in haar eigen kracht te komen en om van daaruit het contact met dochters en zoons in balans te krijgen.

Aanmelding richting andere vormen van hulpverlening is volgens verwijzer nu nog niet nodig.Na deze aanmelding heeft er een intake, samen mét de verwijzer, plaatsgevonden. Uit de intake kwam ook naar voren dat er sprake is van een niet doorlopen rouwproces (verlies moeder en belangrijke neef).

In de maanden die hierop volgden zijn er gesprekken geweest met moeder waarin probleemsituaties uitgediept werden, heeft mw. alsnog afscheid kunnen nemen van haar overleden moeder, is ze van baan verandert (werkte in Amsterdam, nu in Alphen), heeft ze goede afspraken gemaakt met de vader van de zoons over een omgangsregeling, heeft mw. geleerd om duidelijk haar grenzen aan te geven naar de kinderen, en heeft ze ruimte voor zichzelf gecreëerd. Het contact met haar kinderen is in balans. De dochters worden via het jongerenwerkPlus begeleid in stressregulatie dmv sport. 

Veilig Thuis heeft de casus gesloten en overgedragen aan gezinsbegeleiding van Participe.

Volgens verwijzer is mw. in de afgelopen maanden sterker geworden, is ze duidelijker naar de kinderen toe, steekt ze beter in haar vel, straalt ze weer energie uit. 

Aanmelding 

  • Heb je het vermoeden dat je casus bij gezinsbegeleiding aangemeld kan worden, bel met een van de gezinsbegeleiders hierover. We staan altijd open om over een casus contact te hebben met een verwijzer om dit te bespreken. 
  • In het CJG aan de Troubadourweg 2, hebben we voor (mogelijke) verwijzers elke dinsdag een inloopspreekuur van 11-13 uur. Dit spreekuur is om te klankborden of een aanmelding voor te bespreken of om samen met de gezinsbegeleider de aanmelding op papier te zetten. 
  • Als over wordt gegaan tot aanmelding, dan sturen we op aanvraag een aanmeldformulier toe dat ingevuld, verstuurd kan worden naar gezinsbegeleiding@participe.nu.

Meer informatie 

  • Marconie Ramackers, m.ramackers@participe.nu 
  • Mimount Vyent
  • Marlon Geritz 
  • Essia Houtman
  • Larissa Gies
  • Barbara Wallaart

Wij zijn te bereiken via telefoon 0172-427 500 en het e-mailadres gezinsbegeleiding@participe.nu 

 

Het aanmeldformulier is ook hier te downloaden.