Gezinsbegeleiding

Als gezinnen in de problemen komen, heeft dit groot effect op alle leden en hun omgeving. Tot nu toe was ondersteuning van gezinnen vooral gericht op gezinnen die een of meerdere problemen hebben.  Met deze nieuwe inzet ‘Gezinsbegeleiding’ willen we gezinnen bijstaan die in de problemen dreigen te komen en zo escalaties in gezinsproblemen voorkomen.

Opgave

 • Vroegsignaleren. Ofwel vroeg in contact komen en juiste interventies realiseren bij gezinnen die in de problemen dreigen te komen
 • Gezinnen coachen om zelf de regie (weer) te hebben en houden.

Aanpak

 • Afstemmen nieuwe aanbod met partners.
 • Inventariseren leemtes en monitoren beoogde doelgroep.
 • Prioriteiten stellen voor eigen pilot.
 • Organiseren vroegsignalering.
 • Op gezinsniveau uitvoeren: intake,huisbezoeken, activiteiten en verbinden netwerk, activiteiten voor volwassenen en kinderen.
 • Bij start focus op Alphen Noord

Info over teamleden
Teamleden stellen zich voor 

Aanmelding 

 • Heb je het vermoeden dat je casus bij gezinsbegeleiding aangemeld kan worden, bel met een van de gezinsbegeleiders hierover. We staan altijd open om over een casus contact te hebben met een verwijzer om dit te bespreken. 
 • Als over wordt gegaan tot aanmelding, dan sturen we een aanmeldformulier toe dat ingevuld, verstuurd kan worden naar gezinsbegeleiding@participe.nu
   
 • Onze aanmeldbox wordt dagelijks bekeken en casuiestiek kan vrijwel direct worden opgepakt. 


Meer informatie 

 • Marconie Ramackers, m.ramackers@participe.nu
   
 • Mimount Vyent
 • Isa Eekhout
 • Marlon Geritz 

Wij zijn te bereiken via telefoon 0172 427500 en het e-mailadres gezinsbegeleiding@participe.nu 

Voorbeeld gezinsbegeleiding

Een jonge moeder (35 jr) wordt aangemeld. Zij is moeder van vijf kinderen, twee dochters (12 en 14 jr) en drie zoons (4, 5, 6 jr). De dochters zijn uit een eerste huwelijk, de zoons uit haar tweede huwelijk. In beide huwelijken is sprake geweest van fysieke en psychische mishandeling. De oudste dochter zit op het VWO, de jongste dochter gaat daar het komende schooljaar naar toe. Mevrouw heeft werk en is goed opgeleid.

Hulpvraag
Volgens verwijzer heeft mevrouw hulp nodig in de omgang met vooral haar dochters. Zij moet een balans gaan vinden in het verdelen van de aandacht tussen dochters en zoons.

Mevrouw is te lief en te weinig daadkrachtig. Is onvoldoende duidelijk naar de kinderen en cijfert zichzelf daarbij volledig weg.

Achtergrond
De afgelopen tijd zijn de kinderen veelvuldig thuis geweest als gevolg van de coronabeperkingen. Hierdoor zijn er weinig momenten geweest waarbij vrienden en vriendinnen, school en verenigingsleven voor verdunning hebben kunnen zorgen in het intensieve contact tussen moeder en kinderen.

Mevrouw dreigt overvraagd te worden en als gevolg daarvan mogelijk controleverlies in opvoeding en verlies van eigen kracht. Het contact met dochters zit op strijdniveau, hierdoor is er risico op ongewenste beïnvloeding van buitenaf bij dochters, zoals weglopen en foute vrienden. Als gevolg van een politiemelding van een van haar dochters over ruzie die zij had met haar andere dochter, is Veilig Thuis betrokken.
De verwachting van begeleiding is dat mevrouw meer tools moet krijgen om in haar eigen kracht te komen en om van daaruit het contact met dochters en zoons in balans te krijgen.

De aanmelding richting andere vormen van hulpverlening is volgens de verwijzer nu nog niet nodig.

 

Intake
Na deze aanmelding vindt er een intake plaats samen mét de verwijzer.  In de intake komt ook naar voren dat er sprake is van een niet doorlopen rouwproces van haar moeder en neef die onlangs zijn overleden.

Haar vader is overleden, toen mevrouw een jaar of 6 was. Haar moeder is kort geleden overleden; de relatie was goed en intensief. Een neef is vier maanden geleden overleden aan de gevolgen van corona: het contact met hem was ook goed en intensief.

Begeleiding
In de maanden die hierop volgden, heeft gezinsbegeleiding gesprekken gevoerd met moeder waarin probleemsituaties zijn uitgediept. Mevrouw heeft alsnog afscheid kunnen nemen van haar overleden moeder. Ze is van baan veranderd (werkte in Amsterdam, nu in Alphen) en heeft goede afspraken gemaakt met de vader van de zoons over een omgangsregeling. Mevrouw heeft geleerd om duidelijk haar grenzen aan te geven naar de kinderen, en zo ruimte voor zichzelf gecreëerd. Het contact met haar kinderen is meer in balans. De dochters worden via het JongerenwerkPlus (van Participe) begeleid in stressregulatie door middel van sport.

Resultaat 
Veilig Thuis heeft de casus gesloten en overgedragen aan gezinsbegeleiding van Participe.
Volgens verwijzer is mevrouw in de afgelopen maanden sterker geworden. Ze is duidelijker naar haar kinderen, zit beter in haar vel en straalt weer energie uit.