AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze klanten en werken conform de AVG. Meer informatie vindt u in ons privacystatement.

Privacystatement

Doelbepaling

Participe verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en diens eventuele partners slechts voor de uitvoering van de Wmo, dan wel de overeenkomst van de aangevraagde individuele voorziening, het doen uitoefenen van accountantscontrole, activiteiten van intern beheer, danwel de uitvoering of toepassing van uit artikel 8b en e Wet Bescherming persoonsgegevens (uitvoering van een overeenkomst, publiekrechtelijke taak namens de Gemeente).

 

Bewerker

Participe treedt namens de gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude voor wat betreft de Wmo op als bewerker van uw gegevens. Participe voldoet aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) daaraan stelt.

 

Grondslag

Participe beroept zich voor de rechtmatigheid van de verwerking op de grondslag treedt namens de gemeenten Alphen aan den Rijn voor wat betreft de Wmo op als bewerker van uw gegevens. Participe voldoet aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) daaraan stelt.

 

Rechten van betrokkenen

U heeft recht op inzage, correctie en kunt bezwaar maken tegen verder gebruik van uw gegevens. U kunt uw verzoek indienen via info@participe.nu

 

Beveiliging

Participe draagt zorg voor een deugdelijke beveiliging van uw gegevens. Neem voor meer informatie contact op via: info@participe.nu

 

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze klanten en werken conform de AVG.

Meer informatie vindt u in ons privacystatement.