Voor- en vroegschoolse educatie

Kinderopvanglocaties met VVE

Elke ouder wil het beste voor zijn of haar kind. School is belangrijk voor de toekomst van uw kind. Om alle kinderen goed voor te bereiden op de basisschool zijn er in Alphen aan den Rijn verschillende kinderopvanglocaties van Junis en Shezaf waar VVE wordt aangeboden.

Er zijn speciale peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met extra aandacht voor taal- en spelontwikkeling. Zo gaat uw kind goed voorbereid naar de basisschool.

Doelgroep

Alleen kinderen die om wat voor reden dan ook een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, komen in aanmerking voor VVE. Het consultatiebureau/CJG bepaalt welke kinderen in aanmerking komen. Wilt u meer weten over VVE of twijfelt u of uw kind in aanmerking komt? Neem dan contact op met het CJG.

Hoe werkt VVE?

Vanaf 2½ jaar mogen kinderen drie dagdelen naar een VVE kinderopvang locatie. De kinderen leren tijdens het spelen nieuwe woorden, liedjes zingen, naar verhaaltjes luisteren, puzzelen, fietsen en buitenspelen.

VVE kinderopvang locaties werken met speciale spel- en taalprogramma’s.

Elke maand is er een nieuw thema, zoals 'lente', 'gezondheid' of 'familie'. Alle liedjes en spelletjes gaan over het thema.

Voor de ouders zijn er verplichte ouderbijeenkomsten. Hier krijgt u materiaal mee naar huis om thuis met uw kind leuke spelletjes en activiteiten  te doen. En u krijgt informatie over een interessant thema over opvoeding en ontwikkeling..

Een goed vervolg is een VVE basisschool waar ook gewerkt wordt met speciale programma’s, die lijken op de programma’s die gebruikt worden op de kinderopvang locaties. .

Locaties

Er zijn in Alphen aan den Rijn diverse kinderopvang locaties waar u terecht kunt voor VVE, kijk voor het actuele overzicht op de websites van Junis en van Shezaf.

Kosten

Als één of beide ouders niet werken, dan geldt een gesubsidieerde verlaagde ouderbijdrage van € 17,50 per maand.

Tweeverdieners kunnen via de kinderopvangtoeslag een bijdrage in de kosten krijgen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het inkomen.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer weten? Belt u gerust met één

VVE basisscholen

Een VVE basisschool is een gewone basisschool waar in de eerste klassen extra aandacht is voor de taal- en spelontwikkeling van uw kind. Dat geeft uw kind later betere kansen op school.

De VVE basisscholen gebruiken daarvoor speciale methodes.

De leerkrachten van een VVE basisschool zijn speciaal geschoold. Een paar dagdelen per week is er een onderwijsassistent in de groep. Hierdoor is er extra hulp en aandacht voor de kinderen.

Voor wie

Alle kinderen kunnen naar een VVE basisschool. Een VVE basisschool heeft extra aandacht, vooral voor de taal.

Locaties

Er zijn in Alphen aan den Rijn 5 VVE basisscholen:

 • De Groen van Prinsterer
  Jan Nieuwenhuijzenstraat 26
  2405 VG Alphen aan den Rijn
  T 0172 474131
   
 • De Mare
  locatie Meteoorlaan 1
  2402 WC Alphen aan den Rijn
  T 0172 431777
   
 • De Samen op Weg
  Prinses Irenelaan 100
  2402 BJ Alphen aan den Rijn
  T 0172 474132
   
 • De Stromen
  locatie Lupinesingel 11
  2403 CM Alphen aan den Rijn
  T 0172 421846
   
 • De J.P. Sweelinck
  Groenoord 247-249
  2401 AR Alphen aan den Rijn
  T 0172 421995
   

Kosten

Ouders hoeven in het basis- of speciaal onderwijs geen lesgeld te betalen. Dat betaalt de overheid. Een school mag wel een ouderbijdrage aan ouders vragen. Meer informatie daarover kunt u op school krijgen.