Sociaal Vitaal in Kleur

Sociaal Vitaal in Kleur is een programma dat gericht is op het stimuleren van bewegen en gezond gedrag bij senioren 55+ jaar met een migrantenachtergrond. Er is aandacht voor een positieve gezondheid. Dit zorgt ervoor dat zij zich ook mentaal goed voelen. Ook de sociale vaardigheden en de weerbaarheid worden door het programma vergroot. Zoals het leren omgaan met moeilijke of onveilige situaties. Door samen actief bezig te zijn, worden eenzaamheidgevoelens van senioren verminderd of voorkomen.

 

Het programma van Sociaal Vitaal in Kleur (SViK) ziet er als volgt uit: 

Het afnemen van een fitheidstest
Senioren die willen deelnemen aan SViK worden uitgenodigd om mee te doen aan een fitheidstest. Dit is op een voor hen bekende locatie in de wijk. Met de fitheidstest worden bijvoorbeeld de beenkracht, knijpkracht en het uithoudingsvermogen gemeten. Er worden vragenlijsten afgenomen over chronische ziekten en over gevoelens van eenzaamheid. Na enige tijd wordt er weer een fitheidstoets afgenomen. Zo kunnen senioren merken wat het resultaat is van het programma. 

 

Het volgen van het beweegprogramma en informatiebijeenkomsten
Het programma wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Alphen aan den Rijn in samenwerking met Participe en Alphen Vitaal. De lessen worden begeleid door een docent, die ondersteund wordt door twee vrijwilligers die de taal en cultuur van de senioren spreken. 
Tijdens het programma is er voldoende ruimte voor themabijeenkomsten over onderwerpen die senioren zelf aandragen. 

 

Gezamenlijk koffie en thee drinken na de les
Na de beweegles is er ruimte om met elkaar te praten over allerlei zaken. Dit bevordert het saamhorigheidsgevoel en biedt de mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen die de senioren belangrijk vinden of om een dialooggesprek aan te gaan. 

 

Gezonde leefstijl
Uiteindelijk is het de bedoeling dat senioren het bewegen en de adviezen die ze krijgen over hun fysieke en mentale gezondheid blijvend inzetten in hun leefstijl.

De resultaten van het Sociaal Vitaal in Kleur-programma voor deelnemers zijn: 
• Verbetering van sociale vaardigheden om nieuwe contacten te leggen en te onderhouden in hun eigen leefomgeving en zorgen voor minder eenzaamheid;
•  Verbetering van kracht en uithoudingsvermogen ter ondersteuning van zelfredzaamheid;
•  Verbetering van veerkracht waardoor men minder kwetsbaar is;
•  Verbetering van gezondheidsvaardigheden door een gezonde leefstijl.

Iemand aanmelden voor het programma of uzelf als vrijwilliger
Wilt u hierbij iets betekenen voor de senioren die u kent? We zijn op zoek naar vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan het opstarten van een nieuwe groep, de docent assisteren of koffie en thee schenken. Ook zijn we op zoek naar docenten die de tweedaagse training willen volgen om de groep te begeleiden. 

U kunt zich aanmelden via Desiree Bellaard, projectleider Sociaal Vitaal in Kleur in Alphen aan den Rijn, via d.bellaard@partcipe.nu of 06-382 143 73. Ook voor vragen kunt u contact met haar opnemen.