Alphen Noord

Participe heeft in Alphen Noord een gevarieerd programma voor kinderen in de leefdtijd van 0 tot 12 jaar dat wij samen met  onder andere vrijwillligers, buurtsport- en cultuurcoaches uitvoeren. 

Wij bieden veel mogelijkheden. Sport en spel, dramatische vorming, hutten bouwen, kokkerellen, techniekclubs, muziek noem maar op.

Coördinatie 
Lara Klijn, l.klijn@participe.nu