Als u als gezin in de problemen komt, heeft dit groot effect op alle gezinsleden en uw omgeving. Tot nu toe was ondersteuning van gezinnen vooral gericht op gezinnen die een of meerdere problemen hebben. Met ‘Gezinsbegeleiding’ willen we gezinnen bijstaan die in de problemen dreigen te komen en zo voorkomen dat uw problemen groter worden. 

Onze aapak 

  • Na de aanmelding vindt er een intake plaats. 
  • Als daaruit blijkt dat uw gezin geschikt is voor onze aanpak komen we bij u thuis om de mogelijkheden te onderzoeken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de te ontplooien activiteiten er kracht van uw netwerk voor volwassenen en kinderen.

Waar
We richten ons met deze aanpak vooral op Alphen Noord

Meer informatie 

Marconie Ramaeckers