Gezinsbegeleiding

Als gezinnen in de problemen komen, heeft dit groot effect op alle leden en hun omgeving.  Met Gezinsbegeleiding willen we gezinnen bijstaan die in de problemen dreigen te komen en zo escalaties in gezinsproblemen voorkomen.

Onze aapak 

  • Na de aanmelding vindt er een intake plaats. 
  • Als daaruit blijkt dat uw gezin geschikt is voor onze aanpak komen we bij u thuis om de mogelijkheden te onderzoeken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de te ontplooien activiteiten er kracht van uw netwerk voor volwassenen en kinderen.

Waar
We richten ons met deze aanpak vooral op Alphen Noord

Meer informatie 

Marconie Ramaeckers