Eenzaamheid bij jongeren

Talent House is een project dat opgericht is voor en door de jongeren in Alphen aan den Rijn. Ons team bestaat uit vier stagiaires en twee jongerenwerkers. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit activiteiten organiseren, voorlichting geven, coaching, samenwerking met middelbare scholen en het verbinden van diverse projecten. Zo komen we in aanraking met jongeren, zowel individueel als in groepsprocessen.

Eenzaamheid onder ouderen is een onderwerp wat de laatste paar jaren vaak is teruggekomen in de media, maar ook in de maatschappelijke opleidingen. Eenzaamheid onder jongeren is voor ons een recent en nieuw onderwerp.

Beiden hadden we vrijwel geen beeld van dit onderwerp totdat we hiermee in aanraking kwamen tijdens de stage bij Talent House. We zijn ons gaan inlezen over wat eenzaamheid precies inhoudt bij jongeren. Zo hebben we in een onderzoek van 3Vraagt gelezen dat vier op de tien jongeren zich minstens één keer per week eenzaam voelen. Als meest genoemde redenen voor eenzaamheid geven jongeren aan dat ze het lastig vinden om sociale contacten te maken en onderhouden, te kampen hebben met een negatief zelfbeeld en vanwege het feit dat ze een beperkt sociaal netwerk hebben.