Partcipe maakt meedoen mogelijk


Participe Alphen aan den Rijn is een lokale uitvoeringsorganisatie op het gebied van welzijn en Wmo. Met preventieve en individuele verstrekkingen richten wij ons op de bevordering van zelfredzaamheid in de lokale samenleving. Wij bevorderen welzijn in de wijk en zorg voor thuis. Dit doen we met ongeveer 80 beroepskrachten en de steun van honderden vrijwilligers.

 

Wat wij doen

Indicatiestelling

indiceren Wmo en jeugdzorg 
- afgeven beschikkingen - voeren keukentafelgesprek - verzorgen indicatie zorg en natura, persoonsgebonden budget (pgb), maatwerkvoorzieningen

Participatie en activering

ontwikkelen en verbinden bewoners - organiseren ontmoetingen en trainingen - participatiebanen - tegenprestatie - inzet

Welzijn in de wijk

ondersteuning en activering in wijk en buurt -  vinden, verbinden en verwerken bewoners(initiatieven) - uitvoering wijkgericht werken - organisatie en bemensen wijkcoaches/sociale teams

Ouderenadvies

sociaal maatschappelijke ondersteuning ouderen - welzijn ouderen - hulp bij rouw en verlies - activeren ouderen

Opvoeden en opgroeien

kinder-, jeugd- en jongerenwerk- ouder/kindcoaches - jeugdwelzijn - ouder- en kindadvies

Maatschappelijk werk

cliëntondersteuning - ondersteuning van bewoners bij problemen - bijvoorbeeld bij schuldenproblematiek, eenzaamheid en relatieproblemen

Participe Groep

Participe Groep

Participe Alphen aan den Rijn is onderdeel van de Participe Groep. Participe heeft een gezamenlijk managementteam onder leiding van de bestuurder en een Raad van Toezicht. 

Zie voor meer informatie over de Participe Groep onze website www.participe.nu

Giften welkom

Participe Alphen aan den Rijn is sinds 1 januari 2010 aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI. ANBI betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status hebben betekent dat Participe geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan Participe doen mogen deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vragenlijst ANBI