Indicatiestelling

Via de gemeente Alphen aan den Rijn komen inwoners bij Participe met een hulpvraag. Wij onderzoeken hun hulpvraag, waarbij er brede kennis is van verschillende problematiek. Samen met de inwoner zoeken we naar een passende bijdrage, binnen de kaders van het beleid van de gemeente. Ook verzorgt Participe de verstrekking van de maatwerkvoorziening.

Ons doel is het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoners van Alphen aan den Rijn. Dit houdt in dat we ernaar streven dat inwoners hun eigen woning normaal kunnen gebruiken, zich in de regio kunnen verplaatsen, een schoon en leefbaar huis hebben en sociale contacten kunnen aangaan. Hiermee streven we ernaar dat inwoners zo lang mogelijk  zelfstandig kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij, ter bevordering van het welzijn en vermindering van de eenzaamheid van inwoners.

 

Vast contactpersoon

In Alphen is het zo geregeld dat de klant zo veel mogelijk een vast contactpersoon heeft die uitleg geeft over diverse regelingen en hoe voorzieningen in elkaar zitten, helpt bij een probleem met de leverancier, adviseert over langer zelfstandig thuis wonen, signaleert wat er nog meer speelt bij de inwoner en zorgt dat de inwoner vervolgens de juiste hulp krijgt.
 

Vraaggericht in de buurt

We werken vraaggericht en kijken tevens naar de sociale context van de inwoner. Hierbij stellen we de inwoner centraal. Doordat we diverse regelingen en de sociale kaart van Alphen aan den Rijn goed kennen, kunnen we inwoners gericht op weg helpen en indien nodig de regie  naar ons toe trekken.
Bovendien zijn we tegenwoordig meer zichtbaar aanwezig in de wijk. Om ons werk goed te doen hebben we vanzelf goede contacten met diverse netwerkpartners, zoals leveranciers en eerstelijnszorg.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op!

 

0172 - 42 75 00       info@participe.nu