Welzijnsbezoeken

Veel 75-plussers en hun naasten zullen blij verrast zijn te horen dat Participe de welzijnsbezoeken gaat uitvoeren. Voor de uitvoering hiervan zoeken we vrijwilligers. Ouderenadviseurs van Participe coordineren in samenwerking met gemeente en relevante netwerkpartners de eventuele opvolging van signalen. 

 

zet u in voor het welzijn van ouderen.png

Vrijwilligers gezocht voor welzijnsbezoeken

Half oktober willen we van start gaan met de welzijnsbezoeken. Hiervoor hebben we zo’n 15 vrijwilligers nodig. Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij je buurt en ouderen te helpen: meld je dan direct aan.

Wat ga je doen als vrijwilliger?

 • Je maakt bij vooraf geselecteerde ouderen een afspraak. 
 • Op het genoemde tijdstip ga je op huisbezoek en vul je samen een vragenlijst in.
 • Daarna bespreek je de resultaten met de oudere.

Waar vinden de gesprekken plaats?

 • In Alphen aan den Rijn bij ouderen thuis
 • We starten in de wijken Ambachten (Ridderveld) en Bomenbuurt en Bospark (Hoorn).

Wat leveren de huisbezoeken op?

 • Per ouderen een beeld over de eigen situatie.
 • Voor de gemeente en professionals komen uit deze signalen maatschappelijke trends in beeld.
 • Tevens wordt het duidelijk of ouderen de weg weten te vinden naar het aanbod van voorzieningen, hulpmiddelen, informatie, advies, dagbesteding en vrijetijdsinvulling.

Beschikbaarheid
Van vrijwilligers verwachten wij dat zij: 

 • Deelnemen aan de training Positieve Gezondheid van 2x 1,5 uur.
 • Minimaal 2 uur per week beschikbaar zijn voor het voeren van een gesprek .

Wat levert het vrijwilligerswerk op?

 • Je helpt ouderen en kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van individuele ouderen.
 • Je krijgt inzicht in de maatschappelijke voorzieningen binnen preventie en welzijn.
 • Je krijgt kennis van gesprekstechnieken en Positieve Gezondheid.

Participe zoekt vrijwilligers die ons kunnen helpen en er aan bij kunnen dragen dat ouderen zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld vrijwilligers die regelmatig een kopje koffie drinken en maatje zijn. Of vrijwilligers die met de ParticipeBus rijden zodat ouderen samen naar buiten gaan. Of vrijwilligers die de ritten van ANWB-automaatje plannen en/of kunnen bijstaan bij administratieve vragen. 

Onderstaand kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat en het formulier verzenden. Wij proberen dan binnen vijf werkdagen contact met u op te nemen. 

Hoe meld je je aan?

 • Vul het onderstaande formulier in
 • Bel met 0172-427500

Over de welzijnsbezoeken

Wat is een welzijnsbezoek
Een welzijnsbezoek is een eenmalig bezoek bij de senior thuis, waarin aan de hand van een vragenlijst het welzijn, de gezondheid en de kwaliteit van leven van de 75-plusser in beeld wordt gebracht. 

In welke wijken?
We starten in oktober 2022 met huisbezoeken in de wijken Ambachten (Ridderveld) en Bomenbuurt en Bospark (Hoorn).
Dat we een afspraak willen maken voor een welzijnsbezoek kondigen we vooraf per brief aan.


Over het huisbezoek

 • Een vrijwilliger maakt een afspraak voor een huisbezoek van maximaal 1,5 uur.
 • Op het afgesproken tijdstipt komt de vrijwilliger op bezoek.
 • U vult aan de hand van de toelichtingen van de vrijwilliger of samen met de vrijwilliger een vragenlijst in.
 • Resultaat hiervan is gelijk te zien: een zogenaamd spinnenweb met info over wat goed gaat en wat kwetsbaar is of versterking behoeft.

 

Wat gebeurt er met de informatie 

 • Het resultaat van de vragenlijst blijft in het bezit van de senior die deze heeft ingevuld. 
 • Met toestemming kan deze ook worden gedeeld worden met het Ouderenadvies;  zodat op basis van de signalen verdere ondersteuning kan worden ingezet.

Meer informatie
Neem contact op met Annemiek de Bruijn of Elly Doijewaard (contactinfo en foto’s)

Elly van Doijewaard

buurtverbinder en ouderenadviseur Rijnwoude

Annemiek de Bruijn

Ouderenadviseur Alphen (heel Alphen)

Positieve Gezondheid

Om een goed beeld te krijgen hoe het met ouderen gaat, wordt tijdens het gesprek samen ‘het spinnenweb’ van Positieve Gezondheid ingevuld.

Het spinnenweb is een plaatje dat ontstaat na het invullen van een vragenlijst. Het maakt in 1 oogopslag duidelijk hoe het met iemand gaat, zowel fysiek als mentaal. Het geeft aan waar de kracht van iemand ligt, wat kan er ingezet worden om voor onderwerpen die minder goed lopen samen een oplossing te zoeken. Dit met eigen inzet en naar tevredenheid van de klant.

Hieruit kan naar boven komen of informatie, activering en/of begeleiding nodig is. Of dat er praktisch zaken moeten worden geregeld.

Spinnenweb-Nederlands1-600x600-c-default.png