Welzijn op Recept

Zit u niet zo lekker in uw vel? Heeft u frisse, nieuwe energie nodig? Of bent u op zoek naar meer gezondheid en balans maar weet u niet zo goed hoe u dit moet aanpakken? 
Heeft u een steuntje nodig om hier verandering in te brengen? Ga dan naar uw huisarts en vraag naar Welzijn op Recept.  

Welzijn op Recept is een klein duwtje in de rug, dat stimuleert om weer een nieuwe wending aan uw leven te geven. Met deze succesvolle methodiek hebben al veel mensen hun eigen welzijnsgevoel verbeterd.

Samen met een professional onderzoekt u welke mogelijkheden en kansen bij uw leeftijd en leefsituatie passen. Waar krijgt u energie van? Welke interesses, talenten en ambities heeft u? De professional geeft u net dat duwtje in de rug en spant zich vol enthousiasme – en gratis! -  in om met u op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Daarbij staan altijd uw wensen, mogelijkheden en talenten centraal.

Wat kost het?
Welzijn op recept is gratis. Soms worden voor de activiteiten wel een bijdrage in de kosten gevraagd.

Hoe lang duurt het traject ?
Meestal een half jaar, maar het traject kan afhankelijk van de situatie ook langer of korter duren.

Hoe werkt het? 

  • De huisarts of een andere zorgverlener schrijft een welzijnsrecept voor.
  • Een professional neemt binnen zeven dagen contact met u op voor een afspraak.
  • Tijdens deze afspraak onderzoekt u samen wat u nodig heeft om u weer goed te voelen. We gaan daarbij uit van een talent, interesse of passie.
  • Denk daarbij aan een activiteit of vrijwilligerswerk op het gebied van bijvoorbeeld ontdekken en doen, bewegen met plezier, eten en ontmoeten, natuur en genieten of  muziek en cultuur. 
  • U gaat aan de slag. Tijdens het traject bespreekt u met uw wijkcoach hoe het gaat. 

Meer weten
Wilt u meer weten over Welzijn op Recept? Neem dan contact op met Alemke Kerling, coordinator Welzijn op Recept, a.kerling@participe.nu

 

Ervaringsverhaal

"Ik vond het erg lastig om de dingen te doen die ik eigenlijk graag wilde; ik voelde mij moe en kwam nergens meer toe. Zelf lukte het mij niet om daar verandering in aan te brengen. Ik wist zelf ook niet goed waar het in zat. Ik voelde mij onrustig, sliep slecht en had moeite om mijn aandacht ergens bij te houden. De huisarts verwees me naar Welzijn op Recept. Met de coach ben ik gaan onderzoeken wat me energie geeft en wat energie kost. Zo hebben we stapjes gezet. Nu onderneem ik activiteiten die energie geven en echt bij mij passen."