Welkom in Kaag en Braassem

0.jpg

Participe heeft als missie dat iedereen mee kan doen. Daartoe begeleiden we in diverse gemeenten statushouders. Dit doen we dikwijls in samenwerking met vele partijen - omdat je samen verder komt. Begin maart is Welkom in KaagenBraassem Plus afgerond. Deze samenwerking van De Driemaster, gemeente Kaag en Braasem, Rijnvicus, Bibliotheek Rijn en Venen en Tom in de buurt heeft als resultaat dat meerdere statushouders konden doorstromen naar betaald werk.

Projectleider Maron Bakkes kijkt op Linkedin trots terug op de resultaten. "Op woensdag 6 maart jl. zijn onder grote belangstelling, de resultaten van het traject Welkom in Kaag en Braassem Plus gepresenteerd. Een bijzondere en zeer geslaagde avond waarin de statushouders zelf aan het woord kwamen en ook wethouder Petra van der Wereld haar enthousiasme uitsprak. Welkom in Kaag en Braassem Plus is een traject waarin statushouders alles leren over de Nederlandse samenleving, deelnemen aan workshops, aan activiteiten en begeleiding op maat krijgen om hun plek te vinden in de samenleving, vrijwilligerswerk doen en stappen zetten naar betaalde arbeid. In dit traject is de samenwerking tussen Bibliotheek Rijn en venen, Tom in de Buurt, De Driemaster, Rijnvicus en vele lokale bedrijven en verenigingen van groot belang. De werkwijze die wij samen hebben ontwikkeld, kunnen wij in de komende jaren weer toepassen op nieuwe statushouders die in onze gemeente komen wonen.

Marion Bakkes van De Driemaster vertelde tijdens haar presentatie over de stappen die de statushouders hebben doorlopen, de muren waar zij tegenaan liepen en de resultaten die er zijn behaald. Mede dankzij de nauwe samenwerking is het voor Rijnvicus mogelijk geworden om meerdere statushouders naar betaald werk te begeleiden.