Trajectbegeleider Participatie en Statushouders (32 uur p/w)

De Driemaster is op zoek naar een enthousiaste:

Trajectbegeleider Participatie en statushouders

32 uur per week
 

Als teamlid

Onderschrijf je de visie van de Driemaster; bezie je klanten met een brede blik; werk je planmatig; heb je oog voor het brede spectrum van de deelopdrachten en de samenhang en samenwerking; kun je zodoende verbanden leggen tussen de leefwereld van burgers en de institutionele wereld, tussen de verschillende maatschappelijke organisaties en tussen burgers; ben je in staat kwetsbare burgers in hun kracht te zetten; ben je een enthousiasmerende teamspeler. Je bent creatief, kunt makkelijk schakelen en ‘omdenken’.  Regels zijn voor jou alleen belangrijk als ze noodzakelijk zijn.

 

Functie | trajectbegeleider

Op 1 januari gaat de Nieuwe Wet inburgering in, met de statushouders wordt dan een Plan Inburgering en Participatie (PIP) gemaakt waar je als trajectbegeleider bij betrokken bent. Je begeleidt statushouders naar vrijwilligersplekken of (taal en beweeg) activiteiten en waar mogelijk naar betaald werk. Daarvoor werk je nauw samen met (vrijwilligers)organisaties, de Taalschool, het Serviceplein in Alphen aan den Rijn en onze sociale partners. Bij de begeleiding staat de statushouder met zijn of haar persoonlijke plan bij de inburgering centraal en lever je maatwerk. Je stemt regelmatig af en hebt casuïstiek overleg met collega’s, vrijwilligers en de partners die bij de inburgering een rol spelen.

 

Daarnaast hebben wij een ondersteuningsaanbod dat is gericht op het zelfredzaam maken en het sociaal activeren van mensen die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet en waarbij toeleiding naar werk niet direct mogelijk is. Onze aanpak richt zich erop dat de inwoner zich op persoonlijk vlak kan ontwikkelen. De methodiek van Positieve Gezondheid vormt de basis voor het persoonlijke plan van de deelnemer.

Je verzorgt begeleiding gericht op het versterken van competenties, bewustwording van gedrag, het naar vermogen gaan deelnemen aan de maatschappij via activiteiten, vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

 

Wat ga je doen als Trajectbegeleider Participatie en Statushouders?

 • Als trajectbegeleider ben je het gehele traject aan de (nieuwe) inwoner gekoppeld. Bij deze match heb je oog voor de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de klant en kijk je wat nodig is voor de klant om doelen te bereiken; 
 • Je begeleidt de klant bij het maken van zijn of haar eigen Traject-ontwikkelplan
 • Je voert regie op de casus en fungeert als coach;
 • Je verzorgt trainingen of zet ze uit bij je collega’s om je klant te motiveren of te activeren
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant en samen met de klant voor de samenwerkingspartners
 • Je voert de trajectplannen uit op een methodisch verantwoorde en inzichtelijke wijze, samen met je klant bewaak je de voortgang naar het eindresultaat
 • Je bent continu bezig met het optimaliseren van de dienstverlening voor klanten door het signaleren van knelpunten, doen van verbetervoorstellen, deelnemen aan multidisciplinair overleg, overleg met beleidsmakers en het op peil houden van je eigen deskundigheid.

 

Profiel | coachen, regievoeren, methodisch werken en trainen

 • Een afgeronde hbo-opleiding CMV, MBD, SPH, Social Work; 
 • Kennis van de Participatiewet en de wet inburgering is een pré; 
 • 2 jaar ervaring in een relevante functie; 
 • Eigen werk overstijgend kunnen denken. 
 • Je bent creatief, innovatief en ziet het als een uitdaging dat deelnemers zich ontwikkelen, je kan je goed inleven in de deelnemers en je eigen grenzen goed bewaken
 • Kan autonoom werken en beslissingen nemen en weet ondertussen het draagvlak binnen en buiten de organisatie te creëren en te behouden
 • Ondernemend
 • Je bent vrij in het indelen van je eigen werktijden en daarin ben je flexibel
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer (harde eis!)

Over Participe

De Driemaster is een samenwerkingsverband van Participe in de gemeente Kaag en Braassem.
Participe is een betrokken, ondernemende organisatie in het sociaal domein. Op dit moment organiseren wij voor 14 gemeenten sociaal werk: welzijn en wmo. Bij Participe werken circa 285 medewerkers, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiaires. Onze organisatie bestaat uit vijf werkmaatschappijen: Participe Holding, Participe Projecten, Participe Amstelland, Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft.

Onze missie is het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen. Hiertoe vindt, bindt en verbindt Participe. Op basis van talenten en mogelijkheden stimuleren wij mensen - vindingrijk en doelgericht. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.

Organisatie | De Driemaster

De Driemaster ‘maak het verschil’ in een opdracht waarin de volgende thema’s centraal staan:

 • Basiskracht
 • Gezondheid
 • Opgroeien
 • Samen meedoen

   

Gemeente Kaag en Braassem

De gemeente Kaag en Braassem heeft de regie en de uitvoering van het preventieve voorveld bij De Driemaster belegd. Dit betekent dat De Driemaster een bijzondere welzijnsorganisatie is. Niet alleen voeren wij zelf welzijnswerk uit, wij spelen ook een belangrijke rol naar de andere organisaties in Kaag en Braassem. Dat doen wij o.a. door het verstrekken van subsidies en het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten. Dit betekent veel afstemmen met het gemeentelijk apparaat en ook met andere organisaties. Een medewerker van De Driemaster is politiek en maatschappelijk gevoelig en weet zich goed te bewegen tussen alle verschillende belangen. Communicatie is hierbij heel belangrijk.
 

Aanbod | arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:

 • Een zelfstandige baan die je zelf kunt vormgeven
 • Een creatief en innovatief team
 • Informele sfeer
 • Regelmatig lunch mits je hem zelf regelt
 • Een warm bad, zwemdiploma vereist
 • Ontwikkelingsmogelijkheden

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst van 32 uur per week voor de duur van 1 jaar. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 8, minimaal
€ 2.712,- en maximaal € 3.864,- bruto per maand op fulltime basis.
 

Solliciteren | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Enthousiast geworden? Dan horen we graag van je! Stuur jouw motivatie met bijbehorend cv t/m 8 november 2021 o.v.v. vacaturenummer 202159 aan: werving@participe.nu

Informatie over deze functie kan opgevraagd worden bij Majelle Slenters, manager Samenwerkingsverband via e-mail m.slenters@dedriemaster.nu of 06 520 55041.

Gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 16 november a.s.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe sollicitanten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.