Tom in de buurt

Tom in de buurt.gif

Tom in de buurt staat voor Talent, Ondersteuning en Meedoen. Samen zorgen wij voor een passend zorg- en welzijnsaanbod in de wijk. We ondersteunen inwoners de regie over het eigen leven te (her)pakken en hen te laten deelnemen aan de maatschappij.
Tom in de buurt biedt actieve bewoners de gelegenheid een rol te vervullen voor deze burgers of vanuit een uitkeringssituatie een tegenprestatie te vervullen.
Visie is: iedereen hoort erbij. Iedereen telt. Daarom zeggen we bij Tom: iedereen doet mee! Dat is Tom.

Samenwerkingspartners

Tom in de buurt is het samenwerkingsverband van

  • Kwadraad  (maatschappelijk werk)
  • Gemiva SVG Groep(gehandicaptenzorg)
  • Participe (wmo en welzijn)
  • Kwintes (geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang
  • De Binnenvest (maatschappelijke opvang)
  • Ipse de Bruggen Maatwerk (gehandicaptenzorg
  • ActiVite (o.a. ouderenzorg)
  • WIJdezorg (ouderenzorg)

Rol

Participe is 1 van de vier hoofdaannemers.

Meer informatie

Nicolien van Velzen, n.van.velzen@participe.nu

www.tomindebuurt.nl

 

 

Schermafbeelding 2022-11-25 om 14.42.44.png

Tom in de buurt is er voor alle inwoners van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Meerdere organisaties bundelen hun krachten in Tom in de buurt om bij jouw behoefte en talenten aan te sluiten.

Waarom Tom? Er werken medewerkers van meerdere organisaties voor Tom. Samen zorgen wij voor informatie, advies en ondersteuning bij jou thuis of in de buurt. Daarnaast onderzoeken wij of je gebruik kunt maken van Wmo-voorzieningen zoals hulp bij het huishouden of (rolstoel)vervoer. Omdat we het graag persoonlijk houden, heet ons samenwerkingsverband Tom in de buurt. Tom weet raad. Tom denkt mee. Tom helpt een handje. Maar Tom betekent meer. De individuele letters staan voor onze kernwaarden: Talent. Ondersteuning. Meedoen.

Waar staat Tom voor? Wij helpen volwassenen bij diverse problemen en vragen. De nadruk ligt op wat jij wilt en wat jouw kwaliteiten en talenten zijn. Niet kijken naar wat níet kan, maar kijken naar wat wél kan. Tom zorgt vervolgens voor passende ondersteuning. Soms speciale zorg en ondersteuning. Soms een steuntje in de rug.

We leren je omgaan met jouw uitdagingen. Uiteindelijk bereiken we samen het doel: meedoen. Iedereen hoort erbij. Iedereen telt. Daarom zeggen we bij Tom: iedereen doet mee! Wat doet Tom voor mij? Kun je jezelf (tijdelijk) minder goed redden door een ongeval, handicap of ziekte? Mis je hierdoor aansluiting op je sociale leven? Wij wijzen je de weg. Of wil je weten of je in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een rolstoel, woningaanpassing of hulp bij het huishouden? Tom helpt jou daarbij.

Ben je eenzaam of draag je zorg voor een zieke partner of kind? Tom ondersteunt jou. Maar Tom doet meer. Bijvoorbeeld als je problemen hebt met je relatie, als je niet lekker in je vel zit of als je vragen hebt over verlies of rouw en (huiselijk) geweld. Tom helpt je graag.

Ook wanneer je dagactiviteiten of dagbesteding zoekt kun je bij Tom terecht. Tom verzorgt dit voor mensen met een beperking en voor ouderen. Deze activiteiten vinden vaak plaats in buurthuizen. Zo nodig helpt Tom bij het regelen van vervoer. Zo kan iedereen meedoen.

Hoe werkt Tom? Een medewerker van Tom spreekt met jou over jouw situatie, eventueel met andere betrokken hulpverleners. Je mag altijd iemand meenemen naar het gesprek. We kijken waarmee je het beste geholpen bent – tijdelijk, of voor een langere periode. Dan regelt Tom dat er hulp komt, vertelt waar je hulp in de wijk kunt vinden, of onderzoekt of er een Wmo-voorziening voor jou is.

Waar vind ik Tom? Je kunt ons bellen op T 088 900 4567. Je kunt je ook online aanmelden of met ons chatten via www.tomindebuurt.nl.

Kijk op tomindebuurt.nl voor onze locaties. Je bent welkom!

Schermafbeelding 2022-11-25 om 14.42.52.png