Speelochtenden voor ouders en kind

Participe organiseert drie keer per week op verschillende locaties speelochtenden voor ouders met kin­deren van 1 tot 2 jaar in de kinderopvang. Doel is met ontwikkelingsgericht spelmateriaal en positie­ve ouder-kind interactie te realiseren. Participe-medewerkers Marlon Geritz en Saïda Yahou zijn enthousiast over het resultaat. 

Professionals en een vrijwilli­ge gastvrouw/man bieden ondersteuning en uitleg bij gebruik van het materiaal en begeleiden activiteiten van ouders met  kinderen. Doel is dat ze ouders leren hoe ze bezig kunnen zijn met kinderen en het stimuleren van de taalontwikkeling van het kind.

Goed gewaardeerd
Ouders en kinderen komen graag naar de speelochtenden. Er is veel behoefte aan ontmoeting met andere ouders en het spelen met de kinderen op een locatie met voldoende ontwikkeling stimule­rend materiaal. Marlon: “Het is een mooi moment om met ouders met jonge kinderen in contact te komen. Bovendien biedt het de mogelijkheid eventuele vragen van ouders in een vroeg stadium te  beantwoord.”

Met elkaar spelen
Marlon Geritz: “Van de peuterspeelzalen hoor ik dat zij daar merken als een kindje bij de speelochtend is geweest. Omdat ze merken dat een kindje weet dat we aan tafel eten, samen opruimen en zo voort. We horen ook terug dat ouders thuis meer gaan spelen, weten wat ze kunnen spelen/doen met hun kindje en dat ze het ook erg leuk vinden om daar meer over te leren.”

Extra inzet
Deze extra inzet is noodzakelijk. Saïda Yahou: “Voor de doelgroepen waar wij meer werken, is het niet vanzelfsprekend dat ze gericht activiteiten/samen spelen of spelletjes doen met hun jonge kind. Het kind speelt zelf. Wij willen ouders juist laten zien hoeveel invloed zij hebben op de ontwikkeling van hun kind  en laten zien hoe ze dit kunnen doen. Letterlijk laten ervaren hoe leuk het is en wat kinderen allemaal ervan leren. Daarnaast stromen veel van deze kinderen door naar de VVE voorschool en zijn kinderen een beetje gewend hoe het op zo’n groep gaat.

 

Informatie
Er zijn flyers met informatie voor professionals beschikbaar waarop contactgegevens staan om kinderen door te verwijzen.
Ze kunnen de gegevens van het kind mailen naar s.yachou@participe.nu. Dan nemen wij contact op met de ouders om ze uit te nodigen.  
Saida: "Het CJG consultatiebureau doet de meeste verwijzingen, zij zien de kinderen en die verwijst door naar de speelochtenden." 

Daarnaast zijn er ook flyers voor ouders die professionals aan ouders mee kunnen geven. Als ouders belangstelling hebben, kunnen ze ook vragen of het consultatiebureau hen aanmeld.

 

0001.jpg
0002.jpg