Sociaal Werker met coördinerende taken voor ‘Taal Sociaal’

Wij zijn op zoek naar een:

Sociaal Werker met coördinerende taken voor ‘Taal Sociaal’ 

(24 uur per week)

Functie | Sociaal Werker 1

Doelstelling functie
De Sociaal Werker 1 werkt vraaggericht, werkt samen met burgers en vrijwilligers, en adviseert en begeleidt burgers en vrijwilligers met als doel de zelfredzaamheid en het welbevinden te vergroten of op zijn minst te behouden. Afhankelijk van de vraag en de situatie kan de Sociaal Werker op een locatie of outreachend zijn werkzaamheden verrichten. De Sociaal Werker stimuleert de vrijwillige inzet van burgers en biedt hen ondersteuning door het verstrekken van advies en informatie. 

Algemene taken

 • Achterhalen, analyseren en inventariseren van de hulpvraag
 • Signaleren sociale problematiek
 • Onderhouden van contacten met partnerorganisaties
 • Stimuleren en ondersteunen van burgers bij het zetten van stappen op de participatieladder
 • Ondersteunen van vrijwilligers bij het organiseren van projecten, activiteiten of ondersteuning van hulpvragers
 • Verzamelen, registreren en evalueren van gegeven
   

Coördinerende taken Taal Sociaal

 • Registreren van de gegevens van de deelnemers
 • Overzichten maken van de Taal Sociaal groepen
 • Jaarplan maken en rapporteren
 • Begeleiden en trainen (1xper jaar) en - indien nodig - werven van vrijwilligers
 • Beheren van financiën
 • Ondersteuning van het inloopspreekuur
 • Een goed netwerk opbouwen en onderhouden binnen en buiten Delft voor Elkaar (Taalhuis, Stichting Lezen & Schrijven e.a.)
 • Je hebt affiniteit met diversiteit en anderstaligen. Daarnaast vind je het leuk om met vrijwilligers te werken. De taallessen worden gegeven door hele zelfstandige en trouwe vrijwilligers. Ook een groot stuk van de organisatie van de lessen wordt uitgevoerd door een van onze vrijwilligers

Profiel | Kennis

 • MBO werk- en denkniveau
 • Kennis van de Sociale kaart in het desbetreffende werkgebied
 • Kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen en problematieken
 • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van een doelgroep


Van jou verwachten we dat je:

 • Zelfstandig kunt werken
 • Verantwoordelijkheid kunt dragen
 • De klant kunt helpen de vraag/behoefte goed te formuleren en kunt adviseren (inloopspreekuur)
 • Kunt samenwerken zowel intern als extern
 • Psychosociale problematiek kunt signaleren zoals huiselijk geweld en eenzaamheid, en kan doorverwijzen binnen Delft voor Elkaar
 • Mensen zowel individueel als in groepen kunt stimuleren en ondersteunen
   

Organisatie | Participe Delft

Participe wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Hiertoe ondersteunen wij zelfredzaamheid in de lokale samenleving en bevorderen wij welzijn in de wijk en zorg voor thuis. Bij Participe Delft doen wij dat via de gebiedsteams van ‘Delft voor Elkaar’, een krachtig samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen in de gemeente Delft. Daarnaast bieden wij vluchtelingbegeleidingswerk. Vrijwilligers zetten zich onder begeleiding van sociaal werkers in voor vluchtelingen. Van begeleiding in de asielprocedure tot hulp bij de zelfredzaamheid: zij helpen hen een nieuwe toekomst op te bouwen in Nederland.
 

Aanbod | arbeidsvoorwaarden

Er is sprake van een jaarcontract van 24 uur, met de mogelijkheid van verlenging. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 6 (functie Sociaal Werker 1) , minimaal € 2.291,- en maximaal € 3.279,- bruto per maand op fulltime basis.

Solliciteren | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Voor meer  informatie over deze vacature kun je contact opnemen met gebiedsteamcoaches Astrid Sieverding, 06 - 33 00 80 34 of Cherif Jeffali, 06 - 48 98 22 37.

Wij ontvangen jouw motivatiebrief en cv graag voor 6 oktober 2020. Je kunt je sollicitatie sturen naar werving@participe.nu ovv vacaturenummer 202027.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe sollicitanten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.