Armoede is een hardnekkig probleem. Inwoners willen we meer handvatten geven om samen met eigen netwerk financiële problemen tijdig aan te pakken Daarbij koppelen we gezonde leefstijl aan armoedeproblematiek. Komend half jaar richten we ons daarbij vooral op jongeren.

 

 

Aanpak
Uitgangspunten zijn: voorkomen, vinden en versterken

  • Financiële educatie inzetten (voorkomen)
  • Netwerkversterking (vinden)
  • Positieve gezondheid (versterken)

Activiteiten  2021

  • Samenwerking Actieagenda Financieel Fit organiseren
  • Samenwerkingspartners voorzien van info over problematiek/signalen inwoners
  • Inventariseren activiteiten gezonde leefstijl
  • Meebouwen aan netwerkbijeenkomsten
  • Organiseren en plannen activiteiten op scholen.
  • Voorbereiding van overgang Papierwinke