Participe Alphen in 2022

Om inwoners komende jaren nog beter te ondersteunen heeft afgelopen jaar in het sociaal domein van Alphen aan den Rijn een interne verbouwing plaatsgevonden bij organisaties die hierin werkzaam zijn, zoals Participe. Dit is niet uitgebreid in de media geweest omdat de toegang tot de ondersteuning vrijwel onveranderd is. Volwassen inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen zich onveranderd melden bij Tom in de buurt en worden daar verder geholpen. Voor opvoeden en opgroeien is het CJG onveranderd de ingang tot ondersteuning.

Grote verbouwing
Voor Participe was de verbouwing groot. Het welzijnswerk is anders gepositioneerd. Met de nieuwe Preventieopdracht voert Participe welzijnswerk voortaan in eigen regie en onder eigen naam uit in plaats van als onderdeel van de samenwerkingsverband Tom in de buurt en Boost. Doel is om op deze manier kansen en knelpunten eerder te signaleren en voor inwoners zichtbaarder te zijn in de buurt. We leggen verbindingen en verstevigen zo de sociale basisinfrastructuur in Alphen aan den Rijn.

 

Gezonde leefstijl 
Belangrijk thema van onze nieuwe opdracht is het stimuleren van gezonde leefstijl, van jong (door educatie op school) tot oud. Nieuw is onze inzet – samen met gemeente – op het gebied van financieel fit, naast de alom bekende Papierwinkel, bemenst door vrijwilligers, waar Alphenaren terecht kunnen met hun administratieve vragen en uitleg van formulieren, die wij vanaf 2022 organiseren. Met Tom in de buurt en partners blijven we vanzelf nauw optrekken.

 

.

Meer kinder- en jongerenwerk
Om jeugd steviger te ondersteunen zijn er in Alphen sinds juli 2021 meer jongerenwerkers actief die groepsactiviteiten organiseren en ook individueel coachen, met name gericht op talentontwikkeling.
De resultaten van deze inzet zijn te merken. Er gebeurt zichtbaar meer voor jongeren – wat vooral in tijden van corona belangrijk is. Naast jongerenwerkers en kinderwerkers, zijn er buurtsportcoaches en cultuurcoaches actief, die nauw samenwerken met jongerenwerk en kinderwerk. Zij stimuleren deelname aan verenigingen, cultuur, sport en bewegen.

 

Ouders
Participe blijft ouders met behulp van de inzet van KomErbij  ondersteunen. De KomErbij activiteiten richten zich op ouderbetrokkenheid middels opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering, met extra aandacht voor specifieke doelgroepen. Om gezinnen actiever te ondersteunen is gezinsbegeleiding geïntroduceerd. Gezinnen die in de problemen dreigen te komen, kunnen bij deze maatschappelijk werkers terecht.

tandwiel versie 23 december.png

Buurthuizen
In iedere buurt is er een buurthuis waar inwoners terecht kunnen om buurtgenoten te ontmoeten, samen actief te zijn, te leren en zich verder te ontwikkelen. Participe beheert een aantal van deze buurthuizen. Dit is ook de uitvalsbasis van de buurtverbinders van Participe. Buurtverbinders zijn medewerkers bij wie inwoners terecht kunnen die activiteiten willen organiseren in hun buurt of iets in hun buurt willen verbeteren. Deze buurtverbinders kennen het netwerk en kunnen inwoners op weg helpen. Daarbij werken ze nadrukkelijk samen met verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Voor problemen met buren kunnen inwoners onveranderd terecht bij Buurtbemiddeling.

 

Vrijwilligerspunt
Veel werkzaamheden voert Participe uit met en dankzij vrijwilligers. Vrijwilligerswerk vinden wij heel belangrijk en willen we met het nieuwe Vrijwilligerspunt een nieuwe impuls geven. Op vrijwilligerspuntalphen.nl is vanaf begin 2022 de vrijwilligersvacaturebank te vinden. Verenigingen en vrijwilligersorganisaties kunnen bij het Vrijwilligerspunt bovendien ook terecht voor advies en opleidingen. In de wijk wil het Vrijwilligerspunt spreekuren gaan organiseren.

 

Ouderen
Senioren kunnen voor advies en ondersteunende diensten bij Participe terecht. Dit betekent dat informatie over al deze diensten voortaan op de website participealphen.nu te vinden is. Voor korte ritje in de buurt kunnen ouderen gebruik maken van de ParticipeMobiel. 

 

Wmo-indicatie
Al jaren voert Participe de wmo-indicatiestelling uit voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat blijft Participe doen in opdracht van Tom in de buurt voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Alphenaren met een vraag op het gebied van Wmo-ondersteuning kunnen zich nog steeds melden op het Serviceplein, maar dit wordt niet meer bemenst door medewerkers van de gemeente, maar door medewerkers van Tom in de buurt, die beoordelen of het een Wmo-vraag betreft. Wanneer dat zo is, gaat de aanvraag naar Participe.

In Nieuwkoop gaan inwoners naar De Verbinding en in Kaag en Braassem zoals nu ook al naar het Kernteam.

 

Meer informatie
Wilt u meer weten over ons aanbod, kijk dan op onze website www.participealphen.nu of neem contact op, tel 0172-427 500.

Kijk voor Wmo-indicaties en ondersteuning op de website van Tom in de buurt, tel. 088-900 45 67.  

In Kaag en Braassem in het Kernteam Kaag en Braassem, tel. 088-254 23 55. 

Aanbod Preventie

Aanbod Participe.png