Ondersteuning Oekraïense vluchtelingen

Direct na de komst van de vluchtelingen is Participe Alphen samen met partners en gemeente aan slag gegaan om de komst van de Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen. Inmiddels hebben we samen met samenwerkingspartners, Tom in de Buurt, Kwadraad, Alphen Vitaal en Junis een plan en opdracht voor de ondersteuning van het komend half jaar.
 

 

De ondersteuning van Participe Alphen sluit aan bij onze preventie-opdracht: sport, spel, cultuur en ontspanning voor kinderen/jeugd, ontmoeting en (waar nodig) preventieve ondersteuning van volwassenen. En dit alles vooral mogelijk gemaakt met behulp van de inzet van vele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Activiteiten
Direct na de komst van de vluchtelingen is Participe Alphen samen met gemeente Alphen en preventiepartners aan slag gegaan. Martine Pretorius: “Zo hebben we geholpen bij de noodopvang, samen met de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd voor gastgezinnen, inlopen voor Oekraïense vluchtelingen met partners opgezet. Sinds vorige week draait de eerste school in Kerk en Zanen en de volgende school is al in voorbereiding.” 
Op school krijgen kinderen (naast online lessen die er ook zijn) les in Nederlands en Oekraïens en is er sport en spel. “Verder willen we  - in het kader van veiligheid - zwemlessen organiseren voor kinderen en fietslessen, zodat ze zelfstandig naar school zouden kunnen.”


In de buurt
De activiteiten voor volwassenen en kinderen vinden plaats in de buurt waar de meest Oekraïners zijn gehuisvest en /of de onderwijslocaties voor de kinderen. Concreet zijn dat Zwammerdam, Genielaan en Noorderkeerkring (Kerk en Zanen) en IN Rijnwoude met name in Benthuizen bijvoorbeeld rondom buurthuis de Tas en De Juffrouw.

Per gebied heeft Participe een coördinator benoemd. Dat is Lara Klijn voor Zwammerdam, Isa Eekhout voor Kerk en Zanen en Esther Thesing voor Benthuizen.  De coördinatie van de vrijwillige inzet is in handen van Bianca Poelstra van het Vrijwilligerspunt Alphen.

Verbinding
Onze aanpak is erop gericht om verbinding te maken in de wijken tussen Oekraïners en  Alphenaren en zoveel mogelijk aan te sluiten en gebruik te maken van het reguliere aanbod. Martine: “Onbekend maakt onbemind, is het spreekwoord. Juist contacten zijn nodig om polarisatie te voorkomen. We zijn ons bewust van de verschillende gevoelens die de komst van de Oekraïense vluchtelingen oproepen bij bijvoorbeeld statushouders, mensen die hier of in een ander land oorlog hebben meegemaakt en mensen die geen huis kunnen vinden. Daarom vinden we aansluiten bij regulier aanbod en verbinden belangrijk. Als mensen iets extra’s willen doen voor Oekraïners, wat we zeer waarderen, vragen we hen bijvoorbeeld om ook iets voor statushouders te organiseren.”

Coördinatie 
Bij Participe is de coördinatie in handen van Martine Pretorius en Tineke de Haas. Neem bij vragen en signalen rondom Oekraïense vluchtelingen contact met hen op.Dat kan telefonisch via 0172-427500 of per mail m.pretorius@participe.nu/t.de.haas@participe.nu

 

 

 

Activiteiten
Direct na de komst van de vluchtelingen zijn we samen met gemeente Alphen, Tom in de Buurt,Junis kinderopvang, vrijwilligersorganisaties, kerken, dorpsraden en preventiepartners aan slag gegaan. Martine Pretorius: “Zo hebben we geholpen bij de noodopvang, samen met de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd voor gastgezinnen, inlopen voor Oekraïense vluchtelingen met partners opgezet. Sinds vorige week draait de eerste school in Kerk en Zanen en de volgende school is al in voorbereiding.”
Op school krijgen kinderen (naast online lessen die er ook zijn) les in Nederlands en Oekraïens en is er sport en spel. “Verder willen we - in het kader van veiligheid - zwemlessen organiseren voor kinderen en fietslessen, zodat ze zelfstandig naar school zouden kunnen.”


In de buurt
De activiteiten voor volwassenen en kinderen vinden plaats in de buurt waar de meeste Oekraïners zijn gehuisvest en /of de onderwijslocaties voor de kinderen. Concreet zijn dat Zwammerdam, Genielaan en Noorderkeerkring (Kerk en Zanen) en in Rijnwoude met name in Benthuizen bijvoorbeeld rondom buurthuis de Tas en De Juffrouw.

Per gebied heeft Participe een coördinator benoemd. Dat is Lara Klijn voor Zwammerdam, Isa Eekhout voor Kerk en Zanen en Esther Thesing voor Genielaan en Rijnwoude. De coördinatie van de vrijwillige inzet is in handen van Bianca Poelstra van het Vrijwilligerspunt Alphen.

 

Verbinding
Onze aanpak is erop gericht om verbinding te maken in de wijken tussen Oekraïners en  Alphenaren en zoveel mogelijk aan te sluiten en gebruik te maken van het reguliere aanbod. Martine: “Onbekend maakt onbemind, is het spreekwoord. Juist contacten zijn nodig om polarisatie te voorkomen. We zijn ons bewust van de verschillende gevoelens die de komst van de Oekraïense vluchtelingen oproepen bij bijvoorbeeld statushouders, mensen die hier of in een ander land oorlog hebben meegemaakt en mensen die geen huis kunnen vinden. Daarom vinden we aansluiten bij regulier aanbod en verbinden belangrijk. Als mensen iets extra’s willen doen voor Oekraïners, wat we zeer waarderen, vragen we hen bijvoorbeeld om ook iets voor statushouders te organiseren.”

Coördinatie
Bij Participe is de coördinatie in handen van Martine Pretorius en Tineke de Haas. Neem bij vragen en signalen rondom Oekraïense vluchtelingen contact met hen op.Dat kan telefonisch via 0172-427500 of per mail m.pretorius@participe.nu/t.de.haas@participe.nu