Netwerkbijeenkomst Preventie

Op 4 oktober organiseerde Participe in Parkvilla een netwerkbijeenkomst in het kader van de nieuwe opdracht Preventie, namens de preventiepartners Parkvilla, Bibliotheek Rijn en Venen, Kwadraad en Vitaal Alphen. 

Het was een gezellige bijeenkomst. Veel aanwezigen hadden elkaar lang niet gezien, kenden elkaar alleen vanaf het scherm en waren blij eindelijk in levende lijve kennis te maken. 

Informatief
Daarnaast was de bijeenkomst buitengewoon informatief. De drie hoofdaannemers - Participe, Kwadraad en Vitaal Alphen - vertelden hoe zij de preventieopdracht sinds juli 2021 invullen en wat er te verwachten is. Het accent ligt in dit eerste half jaar op jeugd. Vanaf januari 2022 maken veel welzijnsactiviteiten van Tom in de buurt hier onderdeel van uit; dat zijn de volwassenactiviteiten.  

Van de bank
Wethouder Gert-Jan Schotanus hield een inspirerende toespraak waarin hij vertelde dat er afgelopen zomer al veel is gebeurd en zijn tevredenheid hierover uitsprak. Hij benadrukte dat preventie een lange termijn investering is, waarbij het vooral gaat om het hier samen in optrekken waarvan de maatschappij op de lange termijn de vruchten plukt. Bij preventie gaat het om activeren. Vrij naar Peter Koelewijn riep hij aan het eind van zijn speech iedereen op om 'van de bank af te komen.'

Toelichting
Tijdens de bijeenkomst zijn aan de hand van een powerpoint de verschillende onderdelen van de opdracht nader toegelicht.Informatie die ook te vinden is op onze website, onder professionals, en op de website van Vitaal Alphen of Kwadraad. 

 

Samen
Bent u professioneel geinteresseerd in preventie? Wilt u weten wat de plannen zijn of hierin samenwerken? Neem dan contact met ons op. Want preventie doen we samen - vanuit de buurt.