Manager Amstelland

Voor Participe Amstelland zijn wij op zoek naar een:

Manager Amstelland

(32 uur per week)

Anticiperend op de nieuwe organisatiestructuur is Participe op zoek een nieuwe manager voor een aantal teams van de werkmaatschappij Amstelland.

Participe Amstelland 

Participe Amstelland biedt een breed welzijnsaanbod in de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De dienstverlening loopt van wijkcentra, wijkcoaches, maatschappelijk werk tot een uitgebreid aanbod voor ouderen in Uithoorn maakt Participe onderdeel uit van Uithoorn voor Elkaar. Bij Participe Amstelland werken onder andere ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers, wijkcoaches, sociaal beheerders en activiteitenbegeleiders.

Het toekomstige functieprofiel van de manager is gebaseerd op 3 rollen, te weten de rol van leider/Mt-lid, accounthouder en teamcoach. De functie heeft een strategisch en een tactisch karakter.

Taken en verantwoordelijkheden
na de organisatiewijziging

 • Het coachen en begeleiden van de teams

 • Het scheppen van een gezond bedrijfsklimaat waarin medewerkers graag werken en leren en zich gezamenlijk eigenaar voelen van het resultaat

 • Het aanjagen van vernieuwing en innovatie

 • De invulling van de rol van accounthouder naar de gemeente en andere financiers en de jaarlijkse contractering en verantwoording

 • Het vertalen van de afspraken met de gemeente, andere financiers en samenwerkings- en etenpartners naar heldere afspraken en resultaten voor de teams
 • In het MT bijdragen aan de ontwikkeling en voorbereiding van het totale strategische beleid en de kaders en randvoorwaarden voor alle werkmaatschappijen
 • Zorg dragen voor een gezonde bedrijfsvoering: sluitende begroting, kloppende verantwoording en productieve en vitale medewerkers

 

Functie-eisen

 • Afgeronde hbo-opleiding en een brede managementervaring
 • Visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein
 • De ambitie en potentie om breder te kijken en strategisch mee te denken over de toekomst van Participe en het verder ontwikkelen van onze diensten en organisatie
 • Uitstekend in staat te schakelen tussen de rollen van manager/leider, coach en accounthouder, en de verschillende niveaus in deze functie
 • Zakelijke instelling met een goed ontwikkeld financieel en bedrijfsmatig inzicht
 • In staat prioriteiten te stellen en soepel te delegeren
 • In staat in verbinding met medewerkers en op basis van samensturing de visie operationeel te maken
 • Ervaring met projectmatig samenwerken in netwerken
 • Ervaring met gemeentelijke omgeving en het krachtenveld in de sector
 • Gevoel voor politieke- en bestuurlijke verhoudingen

 

Persoonskenmerken

 • Inspirerend en enthousiasmerend
 • Stevig en daadkrachtig
 • Gemakkelijk benaderbaar; stelt zich open op
 • Vermogen om verbinding en draagvlak te creëren
 • Netwerker en teamspeler
 • In staat tot zelfreflectie en gevoel voor humor

 

 

Over Participe 

Participe is een betrokken, innovatieve en ondernemende organisatie in het sociaal domein. De organisatie is gegroeid door fusies en aanbestedingen en organiseert nu voor 14 gemeenten sociaal werk. Participe voert in die gemeenten zelfstandige opdrachten uit en participeert tevens in uiteenlopende samenwerkingsprojecten met partners van aangrenzende sectoren in zorg en het sociaal domein.

 • De organisatie bestaat uit vijf werkmaatschappijen: Participe Holding, Participe Projecten, Participe Amstelland, Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft.
 • De stafafdelingen, zoals P&O, Finance & Control, Facilitair/ICT en Communicatie, zijn ondergebracht bij het Servicebureau binnen Participe Holding.
 • Participe werkt vanuit een gezamenlijke visie, meerjarenkader en beleid. De missie is het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen. Op basis van talenten en mogelijkheden stimuleert Participe mensen - vindingrijk en doelgericht- om mee te doen in de maatschappij. Hiertoe vindt, bindt en verbindt Participe mensen.
 • Participe heeft een omzet circa € 30 mln. en er werken circa 258 medewerkers, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiaires.

Samensturing - organisatiewijzing in voorbereiding 

Het sociale domein is volop in ontwikkeling en Participe ontwikkelt mee. Partcipe heeft zich, na een moeilijke periode, bezonnen op haar besturing. Participe kiest voor samensturing en een platte organisatie. Dit zal de komende periode verder worden ontwikkeld en ingevuld.

 • Het is de bedoeling dat de managers integraal verantwoordelijk worden voor hun accounts en teams.
 • Hierbij werken de teams zo zelfstandig mogelijk en dragen gezamenlijk eigenaarschap voor het realiseren van het afgesproken resultaat.
 • Het is de bedoeling dat de 7 managers samen met de bestuurder het toekomstige MT vormen van Participe. De managers dragen bij aan de strategie en beleidsontwikkeling van de totale organisatie.

Deze organisatiewijziging wordt momenteel voorgelegd aan de medezeggenschap.

Meer informatie over Participe en de verschillende werkmaatschappijen is te vinden op www.participe.nu.

 

Arbeidsvoorwaarden

Je komt werken bij een boeiende en betrokken organisatie en in een maatschappelijk relevante omgeving, die volop in het nieuws en sterk in beweging is. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden.

Het salaris is marktconform waarbij rekening wordt gehouden met kennis en ervaring. De functie is ingedeeld in schaal 12 CAO Sociaal Werk.

Daarnaast heeft Participe aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een individueel keuzebudget en een persoonlijk opleidingsbudget.

 

Procedure

De vacature wordt gelijk intern en extern vacant gesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op de externe kandidaten.

De externe procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam.

 • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot op maandagmiddag 7 en dinsdagmiddag 8 september
 • De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 14 en woensdagmiddag 16 september
 • De adviesgesprekken vinden plaats op woensdag 23 september.

De procedure zal worden afgerond vóór eind september.

Tevens onderbouwt Van der Vliet & Van der Schoot de benoeming met een test volgens de Lifo®methode.

In het eindstadium van de selectieprocedure zullen tevens van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen.

Externe sollicitaties graag uiterlijk 6 september via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

 

Contactpersoon

Guusje van der Schoot: 06 53669672

Guusje@vandervlietvanderschoot.nl

 

Van der Vliet & Van der Schoot

Prinsengracht 650

1017 KV Amsterdam

www.vandervlietvanderschoot.nl

 

Interne sollicitaties graag uiterlijk 6 september via werving@participe.nu, onder vermelding van vacaturenummer 202023.