Landelijke Week tegen Racisme

Participe heeft met TalentHouse tijdens de Week tegen Racisme twee activiteiten georganiseerd op het Wellant College.

slinger.jpg
slinger2.jpg

Op dinsdag 19 maart stonden we in de kleine pauze en de grote pauze op een middelbare school in Alphen aan den Rijn, het Wellant College. Door middel van de 'zet een streep door discriminatie' kaartjes van Stichting IdB gingen we het gesprek aan met de scholieren. Allemaal mochten ze een boodschap op de achterkant plaatsen, dit in de vorm van een tekening, een zin of een handtekening.

Leuke dingen zeggen
De leerlingen waren geïnteresseerd en hadden veel input. De boodschappen waren verrassend en erg inspirerend: 'Het zou leuk zijn als we een keer leuke dingen zeggen tegen een persoon die we niet zo aardig vinden

Slinger
Aan het eind van de dag is er een slinger gevormd door de aula heen met alle boodschappen van de leerlingen. De leerlingen van het Wellant College hebben duidelijk gemaakt dat ze een streep zetten door discriminatie.