Kinderwerk

Vanuit het kinderwerk stimuleren we dat alle kinderen optimale ontwikkelkansen krijgen, hun talenten kunnen ontwikkelen en ontdekken. Er wordt ook ingezet op huiswerkondersteuning waar dat nodig is ter preventie. De aandacht is bij alle activiteiten en bijeenkomsten vooral gericht op kwetsbare doelgroepen. Participe coördineert. Veel activiteiten worden begeleid door vrijwilligers, vakdocenten en stagiaires, die weer door Participe worden begeleid.

Inzet is gericht op 

  • Talentontwikkeling alle kinderen met specifieke aandacht voor enkelvoudige hulpvraag. 
  • Veiligheid; naschoolse veilige plekken 
  • Specifieke kwetsbare doelgroepen 
  • Samenwerken met verenigingen. Koppelen van verenigingsinzet en kennis met netwerk scholen
  • Participatie: begeleiden naar sport, cultuurclubs en verenigingen 
  • Focus vooral op Alphen Noord 

 

Activiteiten

  • Naschoolse activiteiten met pedagogische verdieping
  • Aansluiten op aanbod bibliotheek, cultuurcoaches en sportbuurtcoaches
  • Stimuleren lid te worden van verenigingen
  • Verbinden met VE-project Ouderbetrokkenheid

Meer informatie 
Lara Klijn, l.klijn@participe.nu