Kick-off kinderambassadeurs

Jongerenwerkers spannen zich in voor jongerenparticipatie en van talentontwikkeling van jongeren. Een mooi en nieuw voorbeeld hiervan is jongerenambassadeurs. 

Afgelopen periode hebben jongerenwerkers een aantal jongeren benaderd en warm gemaakt voor het project Jongerenambassadeurschap. Een jongerenambassadeur is een rolmodel van de groep, iemand die niet bang is om op anderen af te stappen. De stem van de jongeren en een brug tussen professionals en bewoners. Iemand die ten alle tijden open en eerlijk is en iedereen gelijk behandeld, ongeacht afkomst of huidskleur. Bij het werven lag de focus op Alphen West - voornamelijk op de 4 actieve groepen binnen het Europa Park: de skategroep, de voetbalgroep, de basketbalgroep en de chillgroep.

Getrainde jongerenambassadeurs
Uit elke groep is er één persoon uitgekozen die de groep vertegenwoordigt, ideeën en oplossingen creëert en natuurlijk ook leuke activiteiten organiseert i.s.m. de aanwezige organisaties binnen de wijk. Momenteel hebben we een fijne samenwerking met Kwadraad en de Kinderburgemeester. Door het aanbod van diverse trainingen bij Kwadraad worden jongeren verder getraind of kunnen andere jongeren doorverwijzen. Verder zullen de jongerenambassadeurs hulp aanbieden tijdens activiteiten of speciale gelegenheden die verzorgd worden door de Kinderburgemeester en de opgedane kennis met elkaar uitwisselen. 

Jongerenruimte in West
Het eerste plan van de jongerenambassadeurs dat nu op tafel ligt, is om in buurthuis Kerk en Zanen een jongerenruimte te creëren. Ofwel een ruimte waar jongeren elkaar ontmoeten en actief kunnen deelnemen aan diverse activiteiten.

Samen lopen in Boskoop
Ook in Boskoop zijn er jongerenambassadeurs actief. Hier worden de jongerenambassadeurs ingezet om een ronde in de wijk te lopen samen met de jongerenwerkers. Hierdoor wordt de drempel verlaagd richting de jongeren en deze kunnen snel ingrijpen en handelen bij vragen van de doelgroep. 

kick off.jpg