Jeugdwerker Driemaster

Driemaster heeft een vacature voor 24 - 32 uur per week voor een:

Jeugdwerker Driemaster

 

De functie

Als teamlid

 • onderschrijf je de visie van de Driemaster;

 • kijk je met een brede blik;

 • heb je affiniteit met werken vanuit de preventie gericht op jeugd in een bredere opdracht;

 • kun je verbanden leggen tussen de leefwereld van de jongeren, de omgeving, maatschappelijke organisaties en burgers;

 • ben je in staat kwetsbare jongeren in hun kracht te zetten; je bent een enthousiasmerende teamspeler, flexibel en goed in staat signalen te vertalen naar nieuwe inzet en initiatieven;

Van de jeugdwerkers verwachten we een actieve aanwezigheid in de dorpskernen van Kaag en Braassem met specifieke aandacht voor jeugd.
In de Maatschappelijke Agenda heeft het subthema: gezondheid en veilig-heid, en met name het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik van jongeren een hoge prioriteit.

Aandachtsgebieden jeugdwerk

 • Signalering en preventie. Samen met partners als Brijder, Halt, Politie en scholen werken we eraan om alcohol- en drugsgebruik van jongeren terug te dringen.

 • Actieve betrokkenheid van jeugd vanaf 12 jaar bij hun speel- leefomgeving en mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. Dit doen we met aandacht voor groepen en individuen.

 • Actieve betrokkenheid van ouders, vrijwilligers en verenigingen bij activiteiten in de kernen met en voor de jeugd.

 • Een gezonde leefstijl, als onderdeel van de deelopdracht Gezondheid en veiligheid.

 • Aandacht voor jeugd in bijzondere situaties: bijvoorbeeld voor jonge mantelzorgers.

Wij zoeken

 • Een hbo-opgeleide professional.

 • Je hebt kennis van en voeling met de leefwereld van kinderen en jongeren.

 • Je hebt ideeën bij wat de ontwikkeling van talenten en eigen kracht bij deze doelgroep vraagt.

 • Je hebt een signalerende functie en bezit coachende eigenschappen.

 • Je legt verbanden tussen jeugd en de leefomgeving en staat boven de partijen en problematiek.

 • Je bent flexibel inzetbaar.

 • Je bent in bezit van een rijbewijs.

 

De Driemaster is een samenwerkingsverband tussen drie welzijnsorganisaties. In gezamenlijkheid voeren wij de maatschappelijke agenda van Kaag en Braassem uit.

De drie hoofdthema’s waar wij op in zetten zijn: Samen wonen, werken en leven. Onze inzet is inwoners te activeren en ondersteunen en met elkaar te verbinden op deze drie thema’s die in relatie staan tot elkaar. Van teamleden van de Driemaster verwachten we enerzijds een generalistische aanpak, anderzijds een eigen specialisme.

Wij bieden

 • salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk, conform schaal 8;

 • aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn;

 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie over deze functie kun je opvragen bij de projectleider Floor van den Berg , 06-15868017 f.vanden.berg@dedriemaster.nu. Een motivatie met bijbehorend CV ontvangen wij graag uiterlijk 24 september 2018 via werving@participe.nu o.v.v. vacaturenummer 2018037.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

De eerste gesprekken vinden plaats op 26 september in de ochtend. Tweede ronde van gesprekken staat ingepland op vrijdag 28 september in de ochtend.