'Gebiedsteamcoach' Delft voor Elkaar

Voor Delft voor Elkaar zijn wij op zoek naar een
 

                    ‘Gebiedsteamcoach’ Delft voor Elkaar

                       (16 -24 uur per week)

Functie | Gebiedsteamcoach

Doelstelling functie

(Professionals van) het gebiedsteam dusdanig coachen dat de prestaties in het gebiedsteam worden behaald, in onderling goede afstemming, in een van elkaar lerende setting en met gebruikmaken van elkaars expertise. Waar nodig legt de gebiedsteamcoach verbindingen met de gemeente, zodat het gebied goed aangesloten is op (ontwikkelingen over het gebied bij) de gemeente.

Positie binnen Delft voor Elkaar

De 4 gebiedsteamcoaches vallen onder de verantwoordelijkheid van de manager Delft voor Elkaar.

Resultaten

De teamcoach:

 • Zorgt dat het team resultaatgericht en gebiedsgericht werkt aan de teamprestaties met specifieke aandacht voor ‘aandachtsbuurten’.
 • Zorgt dat het resultaat binnen gestelde teambudget wordt behaald.
 • Begeleidt het team in het leveren van goede input voor de rapportages aan de gemeente.
 • Coacht het team opdat de randvoorwaarden goed zijn ingevuld.
 • Zorgt dat gebiedsteam tenminste eenmaal per maand bij elkaar komt.
 • Faciliteert een lerende cultuur, waarin professionals elkaars werkwijze nog beter leren kennen.
 • Helpt het team te signaleren dat de werkwijzen en de dienstverlening (waar afgesproken) uniform zijn, zodat dit de uitstraling van Delft voor Elkaar ten goede komt.
 • Schaalt knelpunten in (individueel) functioneren op naar de werkgever en team-functioneren naar de manager Delft voor Elkaar.

Taken:

 • Bewaken teambudget.
 • Begeleiden gebiedsteamoverleggen met als doel:
  • dat er een heldere taakverdeling ontstaat die leiden tot de gestelde prestaties;
  • dat er keuzes worden gemaakt in het gebiedsteam;
  • er een gestructureerd overleg wordt gevoerd waarvan verslag wordt gedaan.
 • Zorgen dat er vanuit het gebiedsteam een bijdrage wordt geleverd aan de stedelijke rapportage (prestaties, toelichting, kwalitatieve verhalen, signalen) en de account overleggen met de gemeente.
 • Bijwonen gebiedsvergaderingen die overstijgende DvE vertegenwoordiging vragen (denk aan Kansen voor Buitenhof).
 • Stimuleren dat professionals deelnemen aan stedelijke trainingen en stedelijke ontmoeting.
 • Escaleren van personele zaken naar de werkgever en inhoudelijke geschillen naar de manager DvE.
 • Bijwonen van de gebiedscoach vergaderingen voor de stedelijke afstemming met de manager DvE.
 • (helpen of aanjagen) Inregelen van  de goede randvoorwaarden voor de professionals uit het gebiedsteam.
   

Profiel | HBO+, overstijgend denken

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Overstijgend denken, ook buiten eigen functie
 • Organiseren en prioriteren
 • Coachen
 • Projectmatig denken
 • Organisatie- en interpersoonlijke sensitiviteit
 • Communicatief
 • Netwerken

Participe is een betrokken, ondernemende organisatie in het sociaal domein.  Op dit moment organiseren wij voor 14 gemeenten sociaal werk: welzijn en wmo. Bij Participe werken circa 285 medewerkers, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiaires. Onze organisatie bestaat uit vijf werkmaatschappijen: Participe Holding, Participe Projecten, Participe Amstelland, Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft.

Onze missie is het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen. Hiertoe vindt, bindt en verbindt Participe. Op basis van talenten en mogelijkheden stimuleren wij mensen - vindingrijk en doelgericht. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.

Organisatie | Delft voor elkaar

Participe Delft is onderdeel van het samenwerkingsverband ‘Delft voor Elkaar’. Delft voor Elkaar is een krachtig samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen in de gemeente Delft. Het is een bundeling van zowel professionele partijen als vrijwilligersorganisaties. Sinds 1 januari 2015 organiseert Delft voor Elkaar de basis(welzijns)voorzieningen in Delft. Hieronder valt onder meer coaching, advies en ondersteuning bij wijkinitiatieven. Delft voor Elkaar ondersteunt mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een beperking, mensen met een chronische ziekte of een psychische aandoening en mensen die in een sociaal isolement leven. Ook helpt Delft voor Elkaar bij het organiseren van sportactiviteiten voor alle leeftijden.
 

Aanbod | arbeidsvoorwaarden

De rol als teamcoach is gewaardeerd in schaal 10 van Sociaal Werk, schaal 55 cao GHZ. Salaris range bij een fulltime dienstverband is € 3043 - € 4564 (Sociaal Werk).

solliciteren | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sjaak van der Linde, Manager Delft voor Elkaar, tel. 06 46920618. Uw sollicitatie kunt u tot en met 9 februari 2020 versturen naar werving@participe.nu ovv van vacaturenummer 202003. De selectiegesprekken vinden plaats op 13 februari van 13.00 -16.00 uur.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe sollicitanten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over onze organisatie vind je op http://www.participe.nu/