Even voorstellen: jongerenwerker Younes Emaangoun

Younes werkt sinds 1 juli als jongerenwerker. "Ik ben een echte geboren en getogen Alpenaar. Ik heb hier op school gezeten, altijd gewoond hier en bijna alweer 30 jaar."

Voorheen werkte Younes bij de gemeente Den Haag als begeleider van reïntegratietrajecten. Als voorbeeld noemt hij uitkeringsgerechtigden naar een betaalde baan begeleiden, of doorverwijzen naar studie en eventueel vrijwilligerswerk.

Jongeren
Jounes heeft veel projecten gedaan met de doelgroep 18 tot 27 jaar in de aandachtswijken als Schilderswijk en Transvaal.
Hij heeft Sociaal Juridische Dienstverlening gedaan en jongeren juridisch geadviseerd en bijvoorbeeld doorverwezen naar Financieel Fit. "Het is mooi om jongeren een toekomstperspectief te bieden, handvatten geven en hoop." 

 

PPP-INSTA-PIC-younes.jpg
LOGO-Samen-maken-wij-de-buurt_TALENTVOL.png

Nu werkt hij met name in de wijken Alphen Centrum met zijn collega Kevin de Vries en in Rijnwoude met collega Sandra de Heij. 

Veel activiteiten 
"We hebben veel activiteiten weer opgepakt zoals zaalvoetbal. Dat gaat heel goed. Ik vind het erg leuk om dicht bij de doekgroep te zitten, iets bij te dragen aan de samenleving.
Op de woensdag zit ik op De Meerkoetschool, kinderen met spectrum en een verstandelijke beperking, zoals downsyndroom. Goed voor hun motoriek en ontzettend leuk om te doen."

Participe noemt hij een warm bad. "Het is heel vertrouwd en veel collega’s ken ik van vroeger, heb ik mee op school gezeten!"