De kracht van jongerenwerk op middelbare scholen

Hoe kunnen jongerenwerkers van Participe door middel van preventieve hulp en zichtbaarheid middelbare scholieren van 12 tot 18 jaar oud extra ondersteuning bieden op middelbare scholen in Alphen aan den Rijn? Dit is de centrale vraag in de scriptie 'Jongerenwerk op middelbare scholen zet jongeren in hun kracht!' van Yoeri Smeltink, student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Leiden en stagiaire bij het jongerenwerk.

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is er een kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van een literatuurstudie met hierop volgend tien semi-gestructureerde interviews. De respondenten voor de interviews zijn onderverdeeld in vier groepen; vijf jongerenwerkers van Participe, de directeur van Participe Alphen, een zorgcoördinator van een middelbare school en drie jongeren. Uit de interviews is naar voren gekomen dat bijna alle respondenten de meerwaarde zagen van de aanwezigheid van jongerenwerkers op de middelbare school.

Op basis van de interviews is de aanbeveling om een inlooppunt op te zetten op een middelbare school. Aangeraden wordt om klein te beginnen om draagvlak te creëren bij de docenten zodat zij de meerwaarde gaan zien van het jongerenwerk. Een kleinschalig inlooppunt heeft ook een financieel voordeel. Door klein te beginnen kunnen de kosten voor Participe relatief laag blijven. Het inlooppunt moet bemand worden door een jongerenwerker die het zelf leuk vindt om te doen, omdat het belangrijk is dat jongeren op de jongerenwerker durven af te stappen. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het uitbreiden van het inlooppunt, wellicht naar meerdere scholen.  

Jongerenwerkers zijn enthousiast over het resultaat, waaraan ze afgelopen periode hun medewerking hebben verleend. Yoeri kijkt na een lange periode gevuld met flink wat late avonden met lezen, schrijven en herschrijven ook met een tevreden gevoel naar het eindresultaat. "Tijdens het maken van deze scriptie heb ik gemerkt dat ik steeds professioneler ben geworden in het sociaal domein. Ik heb nu na vier studiejaren een nog beter beeld gekregen over hoe een onderzoek opgezet moet worden en hoe dit gebruikt kan worden in het werkveld. Deze kennis zal ik zeker meenemen in mijn toekomstige werk."