Bezoek Alphense raadsleden aan jongerenwerk Participe

PHOTO-2022-12-02-19-23-00.jpg

Afgelopen vrijdag 2 december troffen raadsleden, de gebiedsadviseur, jongerenwerkers, jongerenwerkers plus en buurtsportcoaches elkaar in het Buurthuis aan de Briljanstraat in Alphen Noord. Raadsleden wilden graag wat meer weten over hoe we vanuit Preventie werken met de jeugd in de gemeente.

Jongerenwerkers, jongerenwerkers-plus en buurtsportcoaches hebben verteld hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren. Door het contact met jongeren op te zoeken in de wijk op hotspots, in de buurthuizen tijdens activiteiten, op de scholen of online. Vanuit het contact en het opgebouwde vertrouwen signaleren we vragen van jongeren. De jongerenwerker kan een jongere bijvoorbeeld helpen met het maken van een CV, of het gesprek voeren op school met een mentor. Meervoudige vragen verwijzen de jongerenwerkers door naar de jongerenwerkers Plus. Zij gaan een individueel traject aan met de betreffende jongeren. Vaak worden dan de ouders, school en/of werk hierin meegenomen. De buurtsportcoaches vertelden hoe zij sport als middel gebruiken om signalen op te vangen en gedragspatronen positief te beïnvloeden. Jongerenwerkers, jongerenwerkers-plus en buurtsportcoaches zijn door het opgebouwde vertrouwen een verlenging van de opvoeding.

Een effectief resultaat is afhankelijk van de continuïteit van de begeleiding en daarmee met de kwaliteit ervan. Een aantal aanwezige raadsleden werken met jongeren en zien ook hoe belangrijk het is om vertrouwen op te bouwen en jongeren te begeleiden om zo zelfstandig een plek te vervullen in de samenleving. Verschillende casussen zijn aan bod gekomen en hier is vooral gesproken over de coronatijd, energiecrisis en wat voor impact dat heeft voor de jongeren.

Al met al heeft dit gesprek een beeld geschetst met de actuele groeps- en individuele problematiek, maar door verdieping te bieden van de werkzaamheden waren de raadsleden vooral hoopvol. Een hoop voor een mooie toekomst door een samenwerking in het heden. Het was vooral een constructieve en aangename ontmoeting.

PHOTO-2022-12-02-19-23-01.jpg