Bestuurders in gesprek met vrijwilligers in buurthuis De Som

Lokale en landelijke bestuurders (CDA) Kees van Velzen en Wopke Hoekstra spraken op 7 februari met professionals, vrijwilligers en bewoners over het belang van ontmoetingsplekken in de wijk, waar vragen bij elkaar komen, problemen worden opgelost, allerlei activiteiten zijn en gezelligheid is.

Hoekstra trok tijdens dit werkbezoek samen op met lijsttrekker Jeroen van Gool, vertrekkend fractievoorzitter Marjon Verkleij. Ze bezochten dorpshuis De Som en kleinschalige woonvoorziening De Herbergier. Daar ging het gezelschap in gesprek met diverse vrijwilligers en professionele krachten.

Ondersteuning van vrijwilligers
Marjon Verkeij vertelde dat zij zich de afgelopen periode als fractie in de gemeenteraad heeft ingezet om in alle kernen een zogenaamde dorpshuiskamer te realiseren en iom het vrijwilligers in het verenigingsleven zo aangenaam mogelijk te houden. Verkleij: “In Alphen aan den Rijn draait ontzettend veel op de inzet van vrijwilligers, zonder hen zouden we nergens zijn”, vindt ook CDA-lijsttrekker Jeroen van Gool. “Toch horen we steeds vaker om ons heen, dat het verenigingsleven onder druk komt te staan. Ik heb met Hoekstra besproken, dat knellende regelgeving en bureaucratie de inzet steeds lastiger en onaangenamer maken. Wij vinden het belangrijk om het vrijwilligerswerk juist wél leuk te houden. In de gemeente hebben wij hierom extra aandacht en ondersteuning voor vrijwilligers georganiseerd en in beleid vast laten leggen.”, aldus Van Gool.

 

Talenten benutten
Wopke Hoekstra was tijdens zijn bezoek zichtbaar onder de indruk van zowel de zorginstelling als het nieuwe dorpshuis. “Ik vind dat het verenigingsleven een plek moet zijn waar ieders talent kan worden benut, waar je veilig bent en niet wordt gehinderd door allemaal bureaucratie.” stelde Hoekstra. In het dorpshuis zitten onder meer een bibliotheek, kinderopvang, een ruilwinkel, een muziekschool en het heeft een door vrijwilligers onderhouden tuin.

Kleinschalige initiatieven in de wijk
In de Herbergier, waar mensen met geheugenproblemen in een huiselijke setting terecht kunnen als zelfstandig wonen niet meer lukt, ging Hoekstra in gesprek met Jerry en Simone Hacketh. Het echtpaar Hacketh woont met hun twee kinderen in het zorginstelling omgebouwde oude gemeentehuis. “Erg leuk om de heer Hoekstra hier te ontvangen en te kunnen laten zien hoe wij ons leven hier inrichten om anderen te helpen”, aldus Jerry Hacketh. Hoekstra reageerde door te benadrukken hoe belangrijk het is dat mensen op een plek als deze kunnen leven. “Zorgen voor elkaar zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar in een steeds individualistischere samenleving is dat niet altijd zo. Daarom is het zo mooi als dit soort kleinschalige initiatieven – gewoon in de wijk – de ruimte krijgen.”, sloot Hoekstra af.

Activiteiten
In buurthuis De Som is er altijd wel iets te doen. Benieuwd naar wat er te doen is: kijk eens of de website of bekijk het activiteitenoverzicht (dit is een download). En stap gewoon eens naar binnen. 

Verhuur 
Ruimtes in De Som worden verhuurd. Als u als bewoner een ruimte wil gebruiken voor een maatschappelijke activiteit, dan krijgt u een aanzienlijke korting. Zie hier voor meer info over het buurthuis de Som. 

 

 

 

*Foto: Leonard Walpot*

Foto's: Leonard Walpot