Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Participe zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Bij ons kunt u terecht voor allerlei diensten, regelingen, het huren van accommodaties, mantelzorgpunt, vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages. Met Tom in de buurt organiseren we diverse projecten, activiteiten en cursussen in de wijken bedoeld voor alle inwoners.

Inkooptraject jeugdhulp Alphen a/d Rijn moet over

14 februari 2017 08:45

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem gaan een nieuw (aanbestedings-)traject opstarten voor het inkopen van hun jeugdhulp. Daarmee is de vorige procedure vervallen, waarbij Participe Alphen aan den Rijn voor een klein deel - de indicering - als onderdeel van het samenwerkingsverband GO! voor jeugd als winnaar uit de bus kwam. Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de rechter in het hoger beroep dat de gemeenten hadden aangespannen.

Geen gevolgen voor ouders en kinderen
Natuurlijk zijn wij teleurgesteld over deze uitspraak en wachten af hoe de gemeente de nieuwe aanbesteding gaat organiseren. Gelukkig heeft de uitspraak van de rechter op de korte termijn geen gevolgen voor ouders en kinderen die op dit moment te maken hebben met jeugdhulp. Beide gemeenten hebben eind vorig jaar overbruggingsovereenkomsten gesloten met alle jeugdhulpaanbieders waardoor de continuïteit van jeugdhulp is gegarandeerd. Deze overeenkomsten blijven geldig tot het nieuwe aanbestedingstraject eind 2017 is afgerond. 
De nieuwe jeugdhulpaanbieder kan dan in januari 2018 van start.

Afrekening Pgb 2015

10 november 2016 21:04

Heeft u in 2015 een PGB vanuit de Wmo gehad? Dan heeft u in april een voorlopig budgetoverzicht over 2015 van de SVB ontvangen. Hierin staat hoe uw PGB in 2015 is besteed. Heeft dit gevolgen voor uw eigen bijdrage? Dan verrekent het CAK dat met uw factuur in het najaar van 2016.

Krijg ik geld terug?
Als u uw maximale periodebijdrage betaald heeft, dan is de kans klein dat uw eigen bijdrage wordt gecorrigeerd. Dat is alleen het geval als de eigen bijdrage door de correctie lager wordt dan uw maximale periodebijdrage. Mogelijk krijgt u geld terug als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft uw persoonsgebonden budget in 2015 niet volledig besteed
  • U heeft in 2015 géén andere zorg of ondersteuning uit de Wmo ontvangen.

 Als u geld terugkrijgt dan verrekent het CAK deze correctie met de factuur in het najaar van 2016.

Moet ik iets doen?
Het CAK stuurt in september of oktober 2016 een nieuwe factuur over 2015. U hoeft niets te doen. Mocht u geld terugkrijgen dan verrekent het CAK het verschil automatisch met uw nieuwe factuur.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het CAK: http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-

Nieuwe leveranciers algemene voorzieningen

06 september 2016 16:53

Gemeenten zijn - in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en financieren van individuele hulpmiddelen aan burgers. Hierbij kan gedacht worden aan rolstoelen, scootmobielen, aangepaste fietsen, douche- en toiletvoorzieningen.

Meyra en Welzorg
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem een aanbesteding voor WMO hulpmiddelen gedaan. De opdracht tot het leveren van de Wmo hulpmiddelen wordt aan Meyra en Welzorg gegund. Beide partijen kwamen in de aanbesteding goed naar voren en gaan de levering, service-dienstverlening en onderhoud van de Wmo hulpmiddel vanaf 1 januari 2017 gedurende twee jaar voor de gemeenten verzorgen. Het contract kan 2 maal met 1 jaar verlengd worden.  De gemeente Alphen aan den Rijn neemt afscheid van de leverancier Jens/Beenhakker die de afgelopen jaren samen met Meyra verantwoordelijk was voor de levering van de hulpmiddelen.

Stoten en verdedigen bij boksschool Teus de Kruyf

16 juni 2016 12:27

Boksen is niet alleen leuk, het vergroot ook het zelfvertrouwen. Dit merkten leerlingen van De Meerkoet en Prisma tijdens de clinic bij boksschool Teus de Kruyf (http://www.boksschool-teusdekruyf.nl/) op donderdag 19 mei j.l.