Deze website maakt gebruik van cookies Meer weten over cookies? Klik hier
A A ?

Prins Bernhardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 42 75 00

Participe zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Bij ons kunt u terecht voor allerlei diensten, regelingen, het huren van accommodaties, mantelzorgpunt, vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages. Met Tom in de buurt organiseren we diverse projecten, activiteiten en cursussen in de wijken bedoeld voor alle inwoners.

Afrekening Pgb 2015

10 november 2016 21:04

Heeft u in 2015 een PGB vanuit de Wmo gehad? Dan heeft u in april een voorlopig budgetoverzicht over 2015 van de SVB ontvangen. Hierin staat hoe uw PGB in 2015 is besteed. Heeft dit gevolgen voor uw eigen bijdrage? Dan verrekent het CAK dat met uw factuur in het najaar van 2016.

Krijg ik geld terug?
Als u uw maximale periodebijdrage betaald heeft, dan is de kans klein dat uw eigen bijdrage wordt gecorrigeerd. Dat is alleen het geval als de eigen bijdrage door de correctie lager wordt dan uw maximale periodebijdrage. Mogelijk krijgt u geld terug als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft uw persoonsgebonden budget in 2015 niet volledig besteed
  • U heeft in 2015 géén andere zorg of ondersteuning uit de Wmo ontvangen.

 Als u geld terugkrijgt dan verrekent het CAK deze correctie met de factuur in het najaar van 2016.

Moet ik iets doen?
Het CAK stuurt in september of oktober 2016 een nieuwe factuur over 2015. U hoeft niets te doen. Mocht u geld terugkrijgen dan verrekent het CAK het verschil automatisch met uw nieuwe factuur.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het CAK: http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-

Nieuwe leveranciers algemene voorzieningen

06 september 2016 16:53

Gemeenten zijn - in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en financieren van individuele hulpmiddelen aan burgers. Hierbij kan gedacht worden aan rolstoelen, scootmobielen, aangepaste fietsen, douche- en toiletvoorzieningen.

Meyra en Welzorg
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem een aanbesteding voor WMO hulpmiddelen gedaan. De opdracht tot het leveren van de Wmo hulpmiddelen wordt aan Meyra en Welzorg gegund. Beide partijen kwamen in de aanbesteding goed naar voren en gaan de levering, service-dienstverlening en onderhoud van de Wmo hulpmiddel vanaf 1 januari 2017 gedurende twee jaar voor de gemeenten verzorgen. Het contract kan 2 maal met 1 jaar verlengd worden.  De gemeente Alphen aan den Rijn neemt afscheid van de leverancier Jens/Beenhakker die de afgelopen jaren samen met Meyra verantwoordelijk was voor de levering van de hulpmiddelen.

Stoten en verdedigen bij boksschool Teus de Kruyf

16 juni 2016 12:27

Boksen is niet alleen leuk, het vergroot ook het zelfvertrouwen. Dit merkten leerlingen van De Meerkoet en Prisma tijdens de clinic bij boksschool Teus de Kruyf (http://www.boksschool-teusdekruyf.nl/) op donderdag 19 mei j.l.

 

 

Leerlingen Meerkoet en Prisma sporten samen na schooltijd

16 juni 2016 12:23

Alweer een jaar sporten leerlingen van De Meerkoet en Prisma op donderdagmiddag van 15.00 uur t/m 17.00 uur na schooltijd. Iedere week organiseren jongerenwerkers weer een leuke activiteit met telkens weer andere sporten.

Jongerenwerker Kevin de Vries is het sporten na school gaan organiseren omdat hij zag dat veel leerlingen na schooltijd sowieso op straat zijn. Je kan dan bij elkaar zitten, maar sporten is een goed middel voor het verbeteren van de motoriek en ook nog een goed middel om te leren samenwerken.
Samenwerken is belangrijk om iets te bereiken; samen kan je meer. Jongerenwerkers zijn sinds dit jaar ook intensiever gaan samenwerken. Het jongerenwerk van Participe is per 1 januari 2016 opgegaan in het samenwerkingsverband BOOST. BOOST staat voor Bouwen aan Opgroeien, Ontwikkelen, Sport & Talent.

Samen in BOOST
Stichting StreetLive TV is een van de samenwerkingspartners van BOOST meedoet. Mohamed Attabi van StreetLive TV doet sinds maart 2016 mee aan de naschoolse sportactiviteit. Kevin vindt Mohamed een aanwinst; ik ben blij dat hij erbij gekomen is. De manier waarop hij met de jongeren omgaat en ze een leuke middag bezorgt doet mij veel!”
Samen met Mohamed is Kevin bezig om de leerlingen zoveel mogelijk kennis te laten maken met verschillende sporten en ook langs te gaan met de leerlingen bij verschillende verenigingen.” De eerste resultaten zijn er; leerlingen zijn inmiddels bij twee verschillende verenigingen geweest. “Ook willen we dit in het bedrijfsleven gaan doen, zodat de leerlingen kennis kunnen maken met verschillende beroepen” vertelt Kevin enthousiast.