Tom in de buurt

Tom in de buurt staat voor Talent, Ondersteuning en Meedoen. Samen zorgen wij voor een passend zorg- en welzijnsaanbod in de wijk. We ondersteunen inwoners de regie over het eigen leven te (her)pakken en hen te laten deelnemen aan de maatschappij.
Tom in de buurt biedt actieve bewoners de gelegenheid een rol te vervullen voor deze burgers of vanuit een uitkeringssituatie een tegenprestatie te vervullen.
Visie is: iedereen hoort erbij. Iedereen telt. Daarom zeggen we bij Tom: iedereen doet mee! Dat is Tom.

Samenwerkingspartners

Tom in de buurt is het samenwerkingsverband van
  • Kwadraad  (maatschappelijk werk)
  • Gemiva SVG Groep(gehandicaptenzorg)
  • Participe (wmo en welzijn)
  • Kwintes (geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang
  • De Binnenvest (maatschappelijke opvang)
  • Ipse de Bruggen Maatwerk (gehandicaptenzorg
  • ActiVite (o.a. ouderenzorg)
  • WIJdezorg (ouderenzorg)

Rol

Participe is 1 van de vier hoofdaannemers.

Meer informatie

Nicolien van Velzen, n.van.velzen@participe.nu

www.tomindebuurt.nl