Groeps- en individuele begeleiding

De jongerencoaches van Participe leggen op verschillende manieren contact met jongeren. Naast groepsactiviteiten is er ook ruimte voor individuele begeleiding.

Talentcoaching

Een voorbeeld van individuele begeleiding is Talentcoaching. De inzet kan per jongere verschillen, echter de uitgangspunten zijn voor elke jongere gelijk. Namelijk het  versterken van competenties en het sociale netwerk (eigen kracht). Snel inzetbaar en zo dicht mogelijk in de buurt/omgeving van de jongere. 
 

Actief in de buurt

De jongerenwerkers zijn op de straat te vinden. In elke wijk is er een duo jongerenwerkers actief die weet wat er allemaal speelt. De jongerenwerkers zoekt contact met jongeren en buurtbewoners en maakt een praatje. Op straat werken we intensief samen met andere partijen. Onze inzet is gericht op zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving. 

Activiteitenoverzicht 

Goed herkenbaar en bereikbaar 
Jongerenwerkers zijn herkenbaar aan zijn/haar kleding. Op zoek naar één van de jongerenwerkers? Bel 0172 427500. Telefoonnummers en e-mailsadressen staan ook bij de foto's. Of stuur dan een mail naar jongerenwerk@participe.nu

 

 

 

 

Jongerenwerk Plus

Nieuw is dat er 'jongerenwerkers plus' zijn die zich richten op het snijvlak van preventie en jongerenwerk, zoals de integrale aanpak Snijdelwijk (Boskoop) en Alphen Noord. Deze jongerenwerkers gaan jongeren die tot nu toe buiten de boot vallen en meervoudige problemen hebben, intensief individueel coachen. 

Meidenwerk

Er is extra inzet speciaal voor meiden in de vorm van activiteiten en een jaarlijks meidenfestival.  

Jongerenwerker Patricia Mari Croton zet zich al jaren actief in op het gebied van meidenwerk. Ze werkte mee aan het handboek de ‘Kracht van meiden!’. De eerste wetenschappelijk onderbouwde uitgave die meidenwerkers inzicht biedt in het methodisch werken met (groepen) meiden en de bijdrage hiervan op hun ontwikkeling. 

Jongerenwerkers per wijk