Gezinsbegeleiding

Als gezinnen in de problemen komen, heeft dit groot effect op alle leden en hun omgeving. Tot nu toe was ondersteuning van gezinnen vooral gericht op gezinnen die een of meerdere problemen hebben.  Met deze nieuwe inzet ‘Gezinsbegeleiding’ willen we gezinnen bijstaan die in de problemen dreigen te komen en zo escalaties in gezinsproblemen voorkomen.

Opgave

  • Vroegsignaleren. Ofwel vroeg in contact komen en juiste interventies realiseren bij gezinnen die in de problemen dreigen te komen
  • Gezinnen coachen om zelf de regie (weer) te hebben en houden.

 

Aanpak

  • Afstemmen nieuwe aanbod met partners.
  • Inventariseren leemtes en monitoren beoogde doelgroep.
  • Prioriteiten stellen voor eigen pilot.
  • Organiseren vroegsignalering.
  • Op gezinsniveau uitvoeren: intake,huisbezoeken, activiteiten en verbinden netwerk, activiteiten voor volwassenen en kinderen.
  • Bij start focus op Alphen Noord

Meer informatie 
Marconie Ramaeckers, m.ramaeckers@participe.nu